Finans

Fler startar aktiebolag

Under 2016 ökade nyföretagandet i landet med 6,4 procent. Nyregistreringen av aktiebolag ökade med 9,2 procent under 2016, vilket är den största ökningen av alla bolagsformer.

Uppdaterad 2017-01-02
Publicerad 2017-01-02

Totalt registrerades 68.793 nya företag på Bolagsverket under 2016, vilket är 4.168 fler i jämförelse med 2015. Fler och fler väljer aktiebolagsformen framför att vara enskild näringsidkare eller att starta handels- och kommanditbolag. Antalet aktiebolag ökade med 9,2 procent. Enskilda näringsidkare ökade med 1,0 procent.

– Nyföretagandet ökade under första halvåret, backade under juli-augusti och återhämtade sig sedan till viss del under hösten. 2016 blev totalt sett ett starkt år för nyföretagandet med en ökning på 6,4 procent, att jämföra med 3,6 procent för 2015, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket, i ett pressmeddelande.

December månad blev dock en svag avslutning på 2016, med en minskning på 7,6 procent. Totalt nyregistrerades 510 färre företag i december i år jämfört med samma månad förra året.

Nyföretagande per län

Nyföretagandet ökade i 19 av 21 län under 2016. Största ökningarna hade Norrbottens län med 14,9 procent och Gotlands län med 13,3 procent. Största minskningen hade Västmanlands län med minus 3,9 procent. Sett till antalet registrerades flest nya företag i Stockholms län med 24 808, en ökning med 6,5 procent för 2016.

Jämförelse 2011-2016

I ett femårsperspektiv är antalet nyregistrerade företag hela 68.793 under 2016. Rekordåret 2011 registrerades 69.299 nya företag, 2012 sjönk siffran till 61.775, minskade till 60.528 under 2013 men ökade sedan till 62.372 under 2014 och till 64.625 under 2015. Tittar man i ett längre perspektiv ligger nyföretagandet under 2010-talet stabilt på högre nivåer än tidigare.

Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare som enbart är registrerade hos Skatteverket finns inte med i Bolagsverkets statistik.

 

Platsannonser

Logga in