Finans Nyhet

Fler företagsaffärer inom healthcare under 2018

Värdet på de globala företagstransaktionerna inom healthcare-sektorn väntas uppgå till 418 miljarder dollar under 2018, enligt rapporten.
Publicerad

Starka marknadsförhållanden och sänkt amerikansk bolagsskatt bidrar till ökad transaktionsaktivitet inom healthcare-sektorn under 2018, enligt en ny M&A-rapport från Baker McKenzie.

Realtid.se

Värdet på de globala företagstransaktionerna inom healthcare väntas öka med drygt 50 procent – från 277 miljarder dollar förra året till 418 miljarder dollar 2018.

Det visar den internationella affärsjuridiska advokatbyrån Baker McKenzies rapport Global Transactions Forecast – Healthcare, som prognostiserar företagstransaktioner och börsnoteringar fram till år 2020. Mer än hälften av transaktionerna inom healthcare, 250 miljarder dollar, väntas ske i Nordamerika.

– Transaktionsaktiviteten inom healthcare dämpades under 2017 som en följd av osäkerheterna i kölvattnet av Brexit, det amerikanska valet och den väntade skattereformen i USA, säger Peder Oxhammar, partner på Baker McKenzie i Stockholm, en kommentar till rapporten.

Annons

– Vi förutspår dock att transaktionsaktiviteten kommer att öka och nå en topp 2018. Den sänkta bolagsskatten i USA, från 35 procent till 21 procent, leder till en ökad vilja till förvärv hos de amerikanska storbolagen. Många av bolagen har dessutom kapital utomlands, som de nu troligtvis hämtar hem när skattevillkoren blir mer fördelaktiga.

Även värdet på de globala börsintroduktionerna inom sektorn väntas öka från 15,7 miljarder dollar år 2017 till 22,3 miljarder dollar 2018.

– Börsfönstret är fortsatt öppet för innovativa läkemedelsbolag. Under 2017 var det flera intressanta svenska bolag som gick till börsen, till exempel Alligator Bioscience, BioArctic, Biovica och X-Brane Biopharma, för att nämna några av de bolag som vi arbetat med under året.

Annons

Trots en minskning av stora healthcare-transaktioner under 2017 är bolagen fortsatt aktiva med att avyttra tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten. Syftet är att istället göra tilläggsförvärv, inlicensieringar och investeringar inom strategiska terapeutiska områden såsom immuno-onkologi, kardiovaskulära sjukdomar och diabetes där flera innovativa vetenskapliga genombrott och landvinningar gjorts. 

– Läkemedelsindustrin fortsätter dessutom utmanas av att flera viktiga patent inom  en snar framtid kommer att gå ut, både för vanliga läkemedel men även för biologiska läkemedel där försäljningen hotas av så kallade biosimilarer. Detta är en utmaning som många företag är akut medvetna om, varför vi nu ser ett ännu intensivare fokus på inlicensiering och förvärv inom strategiska terapeutiska områden, säger Peder Oxhammar.

Efter 2018 väntas en allmän konjunkturnedgång och avmattning för både företagstransaktioner och börsnoteringar inom såväl healthcare-sektorn som inom andra sektorer.

Annons

Värdet på de globala företagstransaktionerna inom healthcare väntas landa på 414 miljarder dollar år 2019 för att sedan minska till 368 miljarder dollar 2020. Samtidigt väntas värdet på de globala börsintroduktionerna inom healthcare-sektorn uppgå till 21,4 miljarder dollar år 2019 och 17,7 miljarder dollar 2020, enligt rapporten.

Annons