Fler får stanna i Sverige

Sverige beviljade 90 021 uppehållstillstånd förra året, en ökning med fem procent jämfört med åren före.

TT
Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2009-01-27

Anhöriginvandring, framför allt till de många asylsökande som fick uppehållstillstånd under åren 2006 och 2007, liksom studenter och arbetskraftsinvandrare stod för stora ökningar, medan antalet uppehållstillstånd till asylsökande minskade med 40 procent mellan 2007 och 2008. I fjol fick 11 200 asylsökande uppehållstillstånd.

Det visar en genomgång av statistiken som Migrationsverket gjort, och som TT tagit del av.

Totalt beviljades 33 687 anhöriga till invandrare från länder utanför EU uppehållstillstånd i fjol, en ökning med 14 procent.

De stora grupperna tillstånd därefter utgörs av medborgare i EU eller EES-länder som får så kallade uppehållsrätter, 19 398 i fjol, vilket är samma nivå som 2007 och något lägre än 2006. Folk som skaffat arbete i Sverige, eller anhöriga till dem, dominerar kategorin.

Det beviljades också totalt 14 500 tillstånd för att arbeta i Sverige, vilket är en ökning med 47 procent. Den stora ökningen beror främst att säsongsarbetare som bärplockare numera måste ha tillstånd. Men även gruppen arbetstagare ökar, från drygt 3 000 2005 till 7 500 i fjol.

Även gruppen studenter ökar. I fjol beviljades 11 000 studerande uppehållstillstånd, 25 procent fler än 2007.

Platsannonser

Logga in