Bank & FintechNyhet

FI:s chefsjurist: ”Nordnet har inte agerat rättvist, hederligt och professionellt”

”Genom att gentemot kund ha givit sken av att kontrollera att aktier funnits tillgängliga har Nordnet brustit i sin omsorgplikt. Nordnet har alltså inte agerat rättvist, hederligt och professionellt i kundernas intresse. Nordnet har inte heller handlat på ett sätt så att allmänhetens förtroende upprätthålls”, säger Eric Leijonram, Finansinspektionens chefsjurist.
Publicerad
Uppdaterad

Finansinspektionens chefsjurist Eric Leijonram skräder inte orden när han talar om Nordnets regelvidriga nakenblankning som nu ger banken böter på 100 miljoner kronor.

Anders Frick

I morse kunde Realtid berätta att Finansinspektionen ger Nordnet en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor för brister i bankens tjänst för intradagsblankning.

– Kunderna har trott att de har haft tillgång till en fungerande lokaliseringsmodell och det har i sin tur medfört en stor risk att de aktier som har blankats via tjänsten har blankats utan täckning – alltså nakenblankning, vilket är förbjudet, säger Susanna Grufman, biträdande generaldirektör på FI, på morgonens pressträff.

Nordnet uppmärksammade bristerna redan 2018 och bankens dåvarande vd och ledning informerades om riskerna men beslutade, trots vetskapen om att tjänsten bröt mot regelverket, att fortsätta tillhandahålla tjänsten.

Annons

– Här har Nordnet brustit i sina skyldigheter och det ser Finansinspektionen allvarligt på, säger Susanna Grufman.

Hennes kollega, chefsjuristen Eric Leijonram, konstaterar att Nordnet har åsidosatt sina skyldigheter när det gäller rutiner och riktlinjer för regelefterlevnad, vilket innebär att Nordnet har brustit i sin riskhantering och riskbedömning. Dessutom har Nordnet inte kontrollerat att aktier funnits tillgängliga för blankning samtidigt som kunderna har saknat information om detta.

– Genom att gentemot kund ha givit sken av att kontrollera att aktier funnits tillgängliga har Nordnet brustit i sin omsorgplikt. Nordnet har alltså inte agerat rättvist, hederligt och professionellt i kundernas intresse. Nordnet har inte heller handlat på ett sätt så att allmänhetens förtroende upprätthålls, säger Eric Leijonram.

Annons

Han säger också att det finns särskilt graverande omständigheter att ta hänsyn till.

– Det gäller särskilt Nordnets höga grad av ansvar genom att den dåvarande ledningen fattade beslut om att fortsätta tillhanda en regelstridig tjänst, med de konkurrensfördelar som det gav Nordnet. Detta är klart klandervärt. Att Nordnet dessutom inte följde upp att banken verkligen genomförde de åtgärder som banken beslutat om för att komma tillrätta med bristerna – det gör det än värre, säger Eric Leijonram.

Annons