Finans Nyhet

Finansutskottet granskar Riksbanken

Publicerad

Finansutskottet vill utvärdera Riksbankens penningspolitik de senaste tio åren. Beslutet togs i enighet på initiativ från socialdemokraterna (s), enligt ett pressmeddelande från s.

Bakgrunden till utvärderingen är att den nuvarande penningpolitken nu har bedrivits i tio år, men också att räntepolitiken debatterats alltmer den senaste tiden.

Vänsterpartiets Lars Bäckström konstaterar att skälen bakom beslutet kan variera mellan de olika ledamöterna i finansutskottet, även om beslutet var enhälligt.

– Jag har för egen del noterat den omfattande debatt som varit kring Riksbanken och sysselsättningen. Jag har också noterat ståndpunkten från Konjunkturinstitutet, från ett flertal framstående ekonomer och jag har dessutom noterat att finansutskottet tidigare riktat kritik mot Riksbanken för att man inte klarat målen och att inflationen alltid varit lägre än den målsatta. Jag tycker att det ska bli mycket intressant att få de frågorna belysta av en oberoende kommitté, säger Bäckström till TT.

Annons

Direktiv för kommittén och förslag på vilka personer som ska ingå i utvärderingskommittén ska finansutskottets kommitté ta fram förslag på, enligt Bäckström.

TT

Annons