Pension

Finansinspektionen vill ha max 15 fonder på fondtorget

Finansinspektionen vill att premiepensionssystemet enbart ska bestå av 10-15 fonder för att erbjuda bättre skydd till pensionsspararna.

Uppdaterad 2020-02-14
Publicerad 2020-02-14

"FI välkomnar utredningens förslag i stort som viktiga steg i rätt riktning men utbudet av fonder behöver minska markant för att uppfylla de högt ställda krav på konsumentskydd som bör ställas i premiepensionssystemet", framkommer det.  Det skriver Finansinspektionen i sitt remissvar om utredningen Ett bättre premiepensionssystem, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

I det andra steget i premiepensionsreformen, där det nu föreslås att antalet fonder som på fondtorget "avsevärt ska minskas." Ett antagande om antalet fonder landade på 150-200 fonder. Detta är inte Finansinspektionen nöjd med.
"Eftersom sparandet är obligatoriskt och en del av socialförsäkringen måste mer göras för att ge pensionsspararna den trygghet de har anledning att förvänta sig av det allmänna pensionssystemet",

"I stället för dagens system borde fondtorget enbart tillåta ett litet antal fonder, i storleksordningen 10-15 stycken, med olika risknivåer. Det motsvarar cirka 10 procent av det utbudet som antas bli resultatet av utredningen förslag. FI anser att det vore en bättre lösning för att säkra ett gott konsumentskydd och vara mer anpassat till premiepensionssystemets karaktär," skriver Finansinspektionen.

Enligt Finansinspektionen skulle ett litet antal fonder effektivt motverka att oseriösa aktörer fick tillgång till pensionsspararnas pengar.

Platsannonser