Annons

Annons

mynt.jpg

De hårdare amorteringskraven för bolånen flyttas framåt i tiden ett kvartal.

Finansinspektionen flyttar fram starten för skärpta amorteringskrav

Finansinspektionen föreslår nu att de skärpta amorteringskraven för bolån ska börja gälla från den 1 mars 2018. Bolåneföretagen behöver mer tid för att förbereda omläggningen.

Tidigare har myndigheten pratat om att förslaget skulle börja gälla i början av 2018.

"Flera remissinstanser har anfört att bolåneföretagen behöver tid för att utbilda sin personal, bygga upp systemstöd och ta fram nödvändig dokumentation. Därför kommer ikraftträdandet att vara senarelagt till den 1 mars 2018, i det förslag som generaldirektören lämnar till FI:s styrelse", skriver Finansinspektionen på sin hemsida.

FI:s styrelse ska den 13 november 2017 fatta beslut om den ska överlämna det skärpta amorteringskravet till regeringen för godkännande.

Annons

Annons

Förslaget till skärpta amorteringskrav presenterades i maj. Det innebär att alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst ska amortera 1 procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle behövt göra i dag.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons