FinansNyhet

FI utreder Nord Fondkommission – ”inga kommentarer”

Foto: TTFoto: TT
Foto: TT
Publicerad

Samtidigt som Nord Fondkommission befinner sig mitt i en obligationshärva bedriver Finansinspektionen sedan ett drygt år tillbaka en undersökning mot värdepappersbolaget som rör omsorgsplikt vid rådgivning.

Annelie Östlund

Reporter

Under några år reste Nord Fondkommission obligationer om flera hundra miljoner kronor åt en företagsgrupp – Octego-gruppen – som begärts i konkurs.

I spåren av kraschen har Nord FK polisanmält företrädarna för Octego-gruppen som i sin tur svarat med samma medel.

Samtidig har Nord-kunder som förlorat pengar på Octego-obligationerna, stämt värdepappersbolaget. Nord FK anklagas bland annat för att ha agerat i strid med prospektreglerna, gjort felaktiga intyganden och för att ha agerat ”grovt vårdslöst”.

Annons

I en stämningsansökan som lämnades in till tingsrätten i slutet av 2020 beskylls Nord FK också för brott mot lagen om värdepappersmarknaden.

Enligt 9 kap 1 § Lag (2007:528) ska värdepappersinstitutet ”tillvarata sina kunders intressen när det tillhandahåller investeringstjänster eller sidotjänster till dessa samt handla hederligt, rättvist och professionellt. Ett värdepappersinstitut ska även i övrigt handla på ett sätt så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls.”

Parallellt med att allt fler detaljer kring obligationshärvan blivit kända, har värdepappersbolaget befunnit sig under Finansinspektionens lupp sedan november 2019 då en undersökning som rör ”omsorgsplikt vid rådgivning” inleddes.

Annons

Vad granskningen mer i detalj rör sig om vill FI dock inte avslöja.

-Vi kan inte kommentera den pågående undersökningen, skriver FI:s pressekreterare Peter Svensson i ett mejl.

Inte heller Nord FK har återkommit med en kommentar angående FI-ärendet.

Annons

Nord FK:s vd Charlotte Bergwall Nilsson har dock i samband med tidigare artiklar beklagat att investerare drabbats.

-Detta trots att det sker helt utan vår förskyllan. Vi ser alltid till hela investerarkollektivets bästa men det ligger i sakens natur att vi får klä skott när utfallet inte blir det önskade.

Bergwall Nilsson har också uttryckt att Nord FK inte kan uttala sig om pågående ärenden i detalj ”givet gällande sekretesslagstiftning”. 

Annons