Finansinspektionen företagsobligationen
Foto: Jason Briscoe via Unsplash
Finans

FI kräver ökad transparens på företagsobligations-marknaden 

Den svenska marknaden för företagsobligationer har slutat att fungera på ett tillfredställande sätt, anser Finansinspektionen, FI, och kräver bättring.

 

Uppdaterad 2020-09-11
Publicerad 2020-09-11

Erik Thedéen, generaldirektören för Finansinspektionen, FI, vill att branschorganisationen Svensk värdepappersmarknad utreder hur marknadsaktörerna kan öka transparensen på företagsobligationsmarknaden. FI vill ha ett förslag på förbättringar inom två månader. FI anser att införandet av Mifid 2 ocht coronapendemin bidragit till försämringen, framgår av ett pressmeddelande. Med transparens menar FI att marknadsaktörerna bör publicera i vilka volymer och till vilka priser omsättningen sker. 

− Transparensen har försämrats sedan Mifid 2 infördes, tvärtemot regleringens syfte. Obligationsmarknaden måste, som ett minimum, återgå till den transparens som gällde innan dess, sa Erik Thedéen i en kommentar.

Mifid 2 antogs i maj 2014 av Europaparlamentet och trädde i kraft den 3 januari 2018. Regelverkets syfte är just att öka transparensen, förbättra investerarskyddet och förstärka förtroendet för värdepappersmarknaden. En översyn av Mifid 2 på EU-nivå kommer att inledas under 2021.

FI bjöd in i veckan olika branschorganisationer och myndigheter till samtal kring hur man kan få till stånd en välfungerande företagsobligationsmarknad. Deltog gjorde Fondbolagens förening, Industrins finansförening, Nasdaq Stockholm, Svensk försäkring, Svensk värdepappersmarknad, Svenskt näringsliv, Finansdepartementet, Riksbanken och Riksgälde.

Deltagarna kunde enas om att en välfungerande marknad företagsobligationsmarknad kräver transparens, likviditet och värdering, enligt FI.

Platsannonser

Logga in