Finansinspektionen, banker, bolån Foto: TT
Foto: TT
Finanspolitik

FI förlänger riskviktsgolvet för svenska bolån

Efter en lång period med låga kreditförluster på bolån finns en risk att bankernas interna modeller (IRK-modeller) inte säkerställer att bankerna håller tillräckligt med kapital, enligt FI. 

Publicerad 2021-09-20

I augusti 2018 införde FI ett riskviktsgolv om 25 procent för svenska bolån inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen. Beslutet trädde i kraft den 31 december 2018 och gällde i två år. I november 2020 beslutade FI om att förlänga riskviktsgolvet i ett år. Denna period tar slut under 2021 och FI:s åsikt är att de risker som gjorde det nödvändigt att införa riskviktsgolvet kvarstår i sådan omfattning att åtgärden bör förlängas i två år. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

De svenska bankerna är fortfarande högt exponerade mot den svenska bostadsmarknaden.  Riskviktsgolvet säkerställer att bankerna har tillräcklig motståndskraft för att kunna hantera en potentiellt svår ekonomisk nedgång utan att behöva minska sin kreditgivning. Därmed ska risken för spridningseffekter som kan förstärka nedgången minskas.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in