Bank

FI-besked pressar Handelsbanken

Finansinspektionen har beslutat att banken från och med 1 januari 2021 ska använda schablonmetoden även på gruppnivå när kapitalkravet för kreditrisk beräknas.

 

Uppdaterad 2020-09-15
Publicerad 2020-09-15

På gruppnivå använder Handelsbanken den så kallade internmetoden för att beräkna kapitalkravet för kreditrisk även för delar av de volymer som ingår i Handelsbanken plc. Detta enligt tillstånd från Finansinspektionen. 

Handelsbankens aktie backar ordentligt på beskedet. Vid kl 16.20 är A-aktien ned drygt 5 procent.

Finansinspektionen har beslutat att banken från och med 1 januari 2021 ska använda schablonmetoden även på gruppnivå när kapitalkravet för kreditrisk beräknas för Handelsbanken plc. Riskexponeringsbeloppet (REA) i banken kommer som en följd därav att öka med cirka 65 miljarder kronor när den nya metoden införs. Total REA uppgick den 30 juni 2020 till cirka 705 miljarder kronor. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,7 procent samtidigt som det av Finansinspektionen kommunicerade kärnprimärkapitalbehovet uppgick till 14,0 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Banken har ännu inte kännedom om vilket kapitalbehov Finansinspektionen kommer att åsätta de brittiska volymerna på gruppnivå, varför beslutets exakta påverkan på kärnprimär- och totalkapitalrelation på gruppnivå kommer att meddelas senare.

Banken bedömer dock att denna förändring, tillsammans med övriga redan annonserade förändringar, innebär att kärnprimärkapitalrelationen per 30 juni 2020 proforma fortfarande är över måltalsintervallet.

Platsannonser

Logga in