Annons Annons
Foto: Adrian Trinkaus

Fastighetsräntefonden investerar på den snabbt växande marknaden för direct lending

Uppdaterad 2020-07-07
Publicerad 2020-07-06

Direct lending blev en naturlig lösning på det finansiella gapet efter finanskrisen 2007-2008. Finansieringsformen visade sig dessutom vara en unikt god investering. Nu börjar lånemodellen, som sedan länge etablerats i USA, växa sig stor även i Sverige – genom fonder som Fastighetsräntefonden.

Egentligen är det märkligt att begreppet direct lending inte är mer etablerat i Sverige eftersom investerings- och finansieringsmodellen har vunnit så pass stor framgång internationellt. I USA räknar få experter direct lending som en alternativ finansieringsmodell, men marknaden för direct lending är långt ifrån lika utvecklad i Europa. Enligt en rapport från research- och dataföretaget Preqin så ligger den europeiska marknaden ungefär 10 år bakom sin amerikanska motpart. ”Allt eftersom bankerna minskar sin utlåning i Europa, så öppnas en stor lucka för privat utlåning och det är en långsiktig möjlighet för investerare”, skriver GSO:s Brad Marshall i Preqinrapporten.

Det betyder att det fortfarande finns mycket potential på hemmamark. Och förändringarna går fort. Efter Basel III och en mängd ökade restriktioner från bland annat finansinspektionen har bankerna tvingats bli mer återhållsamma på den svenska kreditmarknaden. Det har i sin tur gjort att efterfrågan på andra finansieringsmodeller – som direct lending – har ökat storartat.

Konceptet är egentligen väldigt enkelt: långivarna lånar ut pengar direkt till låntagarna, utan hjälp av investmentbanker eller privatkapitalbolag. Långivarna kan ofta räkna med goda säkerheter och en förhållandevis hög ränta. Men som investerare kan det vara svårt att identifiera och bedöma risken med att gå in i denna typ av kredit.

Därför är det viktigt att jobba med seriösa och erfarna aktörer – aktörer som Fastighetsräntefonden. I ett relativt ungt och snabbt växande fält har Fastighetsräntefonden i samarbete med finansieringsplattformen Tessin Nordic byggt upp en säkerställd och rigorös urvalsprocess som gör att de kan kombinera en förhållandevis låg risk med en hög förväntad avkastning på 6-8 procent.

Läs mer om Fastighetsräntefonden här!

– Att identifiera och utvärdera et stort antal fastighetsprojekt kräver effektiva och etablerade processer. Genom att samarbeta med Tessin kan vi utvärdera ett stort antal fastighetslån, vilket gör att vi kan erbjuda en hög riskjusterad avkastning och samtidigt uppnå riskspridning, säger fondförvaltare Bengt Lindblad på Alfakraft Fonder.

”Varför är inte direct lending större?”

Med alla uppenbara fördelar och en global marknadsstorlek på cirka 10 biljoner kronor är det värt att ställa sig frågan varför alternativa finansieringsmodeller som direct lending inte har fått större fäste i Europa. Fondförvaltaren Ares rapport ”Alternative Credit – The Road Less Traveled” ställer sig just den frågan. Deras svar? Det är helt enkelt för svårt och tidskrävande för många mindre företag och investerare att utvärdera och bedöma investeringsmöjligheterna på egen hand.

Lösningen på det problemet är att vända sig till en kunnig aktör som Fastighetsräntefonden. Fonden är ett samarbete mellan Alfakraft Fonder och finansieringsplattformen Tessin Nordic, och går att handla via Nord fondkommission, Nordnet och Mangold. Alla lån är säkrade med minst fastighetspant och fonden har sedan starten i september 2019 inte uppvisat en enda negativ månad. I juni 2020 presenterade fonden en positiv utveckling om 0,47 procent och har därmed avkastat enligt förväntad under 2020 trots rådande pandemi.

– Efter Tessins första urval handplockar vår förvaltningskommitté, i samråd med en riskanalytiker hos Alfakraft, de mest attraktiva krediterna, och paketerar dem i en diversifierad portfölj, säger Bengt Lindblad.

Bevaka Fastighetsräntefondens innehav här.

När bankerna tvingas ta ett steg tillbaka och lämna kreditdörren på glänt, öppnas möjligheten för investerare att ta del av en marknad som för bara några år sedan var reserverad för banker och andra kapitalstarka aktörer. Nu, med en marknad som är vidöppen för alternativa finansieringsmodeller, är det hög tid att direct lending får verkligt fäste också i Sverige.

Är du intresserad av direct lending på fastighetsmarknaden? Fastighetsräntefonden investerar i säkerställda fastighetslån i Sverige och går att handla direkt via Nord Fondkommission, Nordnet och Mangold, alternativt genom din rådgivare. Besök Fastighetsräntefonden.se för mer information.

Platsannonser