Styrelser

Fabege ersätter inte Nuder

Fabeges valberedning har uppdaterat sitt förslag till styrelse inför stämman den 2 april. Pär Nuder ersätts inte.

Publicerad 2019-03-25

Det var i tisdags förra veckan som Pär Nuder  lämnade besked till fastighetsbolaget Fabeges valberedning om att han inte står till förfogande för omval vid stämman den 2 april.

Nu har valberedningen skickat ut ett uppdaterat förslag till styrelse - och den enda skillnaden jämfört med förslaget som skickades ut i mitten av februari är att Pär Nuders namn är borta.

Valberedningens nya förslag på storlek av styrelse ändras bara från sju ledamöter till sex.

Styrelsen förslag:
att omvälja Anette Asklin, Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Per-Ingemar Persson och Mats Qviberg. Anna Engebretsen har tidigare undanbett sig omval
att till styrelsens ordförande välja Jan Litborn

Platsannonser