Intervju

"Ett sätt att ta tag i pensionen"

Nya uppstickaren Nowo utmanar marknaden både inom betaltjänster och sparlösningar.

Uppdaterad 2016-03-09
Publicerad 2016-03-09

Svenska folket tänker för lite på sitt långsiktiga pensionssparande och många har engagerat sig för lite i området. Det anser teamet bakom nylanserade spartjänsten Nowo, som med sin lösning hoppas göra det till en naturlig del av livsstilen.

Bolagets tjänst lanserades i februari med 18 miljoner kronor i backning från Bonnier-anknutna riskkapitalbolaget NFT Ventures. Som redan är känt går det ut på att användaren genom inköp via ett speciellt Nowo-kreditkort sätter av mellan två till tio procent av fakturabeloppet direkt till pensionen, till en fond ägd av fondbolaget Isec men som förvaltas av ett team på Alfred Berg.

– Det finns ett behov av att få människor intresserade och engagerade i en viktigt fråga. Kan man göra det genom att kombinera ett vardagligt beteende med långsiktigt sparande så skapar man en enkelhet för kunden att komma igång och få fokus på något som man vanligtvis inte tänker på eller ta tag i, nämligen vad man får som pensionär. Man måste göra något här och nu. Det här är ett sätt att komma igång och ta tag i något man inte vanligtvis tar tag i ordentligt, säger Nowos vd Sven Estwall, som även är partner på NFT Ventures.

Nowo (No Worries, förf. anm.) släppte nyligen resultatet av en undersökning om pensionssparande som YouGov gjorde på uppdrag av spartjänsten. Där framgick att kvinnor saknar en konkret plan för sitt pensionssparande och hälften ansåg att de sparar för lite. Även 45 procent av männen ansåg att de pensionssparade för lite medan siffror från Pensionsmyndigheten som presenterades i undersökningen visade att 45 procent av pensionerade svenska kvinnor idag får en månatlig ersättning som ligger under EUR:s fattigdomsgräns på 10.800 kronor.

Det här hoppas Nowo ändra på med hjälp av sin tjänst.

– Det är därför man dragit igång det här och skälet till att man tycker att man på det här sättet kan få folk att tänka lite annorlunda. Förhoppningsvis kan de med hjälp av det här även få upp fokus på andra sparlösningar. Vi vill bara lyfta fram en viktig fråga som vi tror många svenskar har lite dålig kunskap om och skulle kunna göra mer åt. Framför allt med unga människor; det sker så mycket under en livstid och det krävs mer kontroll över hur man bygger upp sitt långsiktiga pensionssparande, säger han.
 

Estwall understryker att bolagets tjänst ska ses som ett komplement och en liten del av ett mer omfattande pensionssparande. Vad som bör göras från till exempel myndigheternas håll för att öka den här kunskapen om pensionssparande är svårt att sätta fingret på men mer tydlig information kan vara ett steg i rätt riktning.

– Det är inget färdigt recept men jag tror att ett förenklande för dem som sparar är bra. Att man förenklar informationen och tydliggör och framför allt medvetandegör inte minst hur det blir om man inte sätter några pengar eller tillräckligt mycket pengar åt sidan. Det kan man bli mer tydlig med, säger Estwall.

Kreditkortet tillhandahålls av Resurs Bank efter en sedvanlig kreditprövning och kunden får därefter ansöka om att pengarna ska förvaltas i fonden också. Bolaget utesluter inte ett försök till samarbeten med banker för att koppla sin tjänst till deras kreditkort men det är inget som diskuteras i nuläget. Att folk undviker att ansöka om kortet för att de känner sig nöjda med de befintliga eller för att de inte vill ha fler ser Estwall inte som ett större hinder men är medveten om risken.

– Självklart är det en liten risk men det är en avvägning kunden själv får göra, antingen har de bara en eller så har de båda. De ska i alla fall veta tydligt vilka fördelar de får med vårt kort och bedöma därefter.

Nowo låser inte in kundens kapital i fonden till pensionsåldern utan erbjuder alla att kunna ta ut sina pengar tidigare om de vill, något som möjligtvis kan leda till ett lite mer kortsiktigt beteende bland sparare.

– Vi kommer ge folk en prognos så att de ser tydligt hur mycket som kan sparas om de fortsätter. Men det är tidigt att svara på det, dock tror vi att om vi tydliggör det långsiktiga sparandet så tror vi att kunden är tillräckligt klok att kunna fördelarna. Vi ser det inte som en begränsning i erbjudandet nu men vi får se framöver. Men vi tror att öppenheten och enkelheten faktiskt väger ganska tungt, säger Estwall.

Sverige är nyckelmarknaden nu men det är inte uteslutet att ta tjänsten till andra länder på sikt. Just nu finns heller inget uttalat mål som måste nås förutom att öka medvetandet om tjänsten.

– Vi vill komma ut med det här och nå ut till folk och skapa förståelse för vårt erbjudande. Vi upplever att vi ligger rätt i marknaden med det här, avslutar Estwall.

Nowo Fond är en blandfond som allokerar till både aktier och räntebärande värdepapper och har en årlig avgift på 1 procent.

 

Platsannonser