Jonas Thulin, head of asset management Erik Penser Bank. Foto: Erik Penser Bank
Jonas Thulin, head of asset management Erik Penser Bank. Foto: Erik Penser Bank
Fonder

Erik Penser Bank lanserar hårt specad hållbarhetsfond

“Sveriges mest hållbara globala aktiefond”, säger ansvarige förvaltaren Jonas Thulin.

Publicerad 2020-05-28

Idag lanserar Erik Penser Bank fonden Penser Sustainable Impact. Efter två års förberedelsearbete, 21 miljoner datapunkter och en hård kravspecifikation står nu fonden redo för marknaden.

– Fonden vi lanserar idag är den hållbarhetsfond i Sverige som har hårdast kravspecifikation inom miljö och sociala aspekter. Fonden tar hänsyn till FN:s klimatmål och av Fondhandlareföreningens definierade hållbarhetsaspekter, säger Jonas Thulin, chef för kapitalförvaltningen på Erik Penser Bank.

Fonden ska ha en absolut nolltolerans mot kontroverser definierade av FN:s Global Compact, FNs: mänskliga rättigheter och ILO:s konvention om arbetsrättigheter.

Arbetet inför lanseringen har handlat om att översätta EU:s taxonomi och FN:s klimatmål i fondens digitala struktur. Kapitalförvaltaren har skapat ett eget system där de kan jämföra bolagen enligt kriterierna och stresstesta innehaven.

Fonden lägger lika vikt vid FN:s alla klimatmål och premierar på så sätt inte någon övergripande bransch. Inga partners har varit delaktiga i utvecklingen.

– Hållbarhetskriterierna är övergripande. Sedan följer vi omvärldens trender vilket leder till att vi vid lansering har en svag övervikt i tekniksektorn. Men vi har ingen förutsagd sektorsnisch.

Jonas Thulin och Jonatan Werner är ansvariga förvaltare. Fonden har mellan 25 till 30 globala bolag i sin portfölj.

– Vi har som mål att slå världsindex, MSCI World, vilket vi också historiskt har gjort. I våra andra fonder har ett koncentrerat innehav om 25 till 30 bolag visat sig vara mest effektiva för oss.

– Efter att fondens kriterier applicerats kvarstod omkring 15 procent av de globala bolagen. Vi har ett tillräckligt stort segment för att kunna bedriva en vass aktieförvaltning. Vi ser på hållbarheten i ett bredare perspektiv och kommer successivt att öka kravbilden.

Jonas Thulin menar att fonden är först i Sverige med att koppla ihop en årlig kupong till sociala investeringar. Första samarbetet är med SOS Barnbyars arbete i Sverige och Jonas Thulin hoppas på att få lägga till fler på listan i takt med att fondens kapital växer.

– Vi visar här att det går att släppa lite på sin intjäning för att skapa social nytta med kapitalförvaltningen. Jag tycker att det är banbrytande och hoppas att fler finansiella aktörer följer efter.

Fonden har en årlig avgift om 1,4 procent för belopp under 5 miljoner kronor och 0,7 procent för belopp över 5 miljoner kronor.

Platsannonser