MarknaderNyhet

Ericsson överträffar alla förväntningar

Ericsson, Börje EkholmEricsson, Börje Ekholm
Börje Ekholm, vd för Ericsson. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Ericsson rapporterar betydligt högre justerad rörelsevinst än väntat, föreslår 2,5 kronor i utdelning 

Finwire

Telekomleverantören Ericsson redovisar en rapport för fjärde kvartalet som överträffar samtliga prognoser från analytikerna. Bolaget föreslår en utdelning på 2,50 kronor.

Telekomleverantören Ericsson redovisar en rapport för fjärde kvartalet som överträffar samtliga prognoser från analytikerna. Bolaget föreslår en utdelning på 2,50 kronor.

Omsättningen steg till 71,3 miljarder kronor (69,6). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 67,8. Organisk tillväxt var 2 procent. 

I Kina föll försäljningen med 1,8 miljarder kronor (-3 procentenheter), vilket exklusive för Kina innebär en organisk tillväxt på 5 procent.

Försäljningen inom det största området Networks ökade organiskt med 3 procent, trots betydligt lägre volymer i Kina. Bruttomarginalen förstärktes till 46,4 procent (43,5).

Inom Digital Services lyckade Ericsson vända till ett positivt rörelseresultat på 0,4 miljarder kronor under perioden.

Intäkterna från patent- och licenser minskade till 2,4 miljarder kronor (2,6).

”Ericssons patent- och licensintäkter är fortsatt påverkade av flera patentlicensavtal som löper ut och där förnyelse väntas samt av förhandlingar om 5G-licenser. Detta kommer att leda till patent- och licensintäkter på uppskattningsvis 1,0-1,5 miljarder kronor under första kvartalet, om inte förnyade avtal skrivs på under första kvartalet”, skriver vd Börje Ekholm.

Justerat bruttoresultat uppgick till 30,8 miljarder kronor (28,3), väntat 28,6 miljarder.

Rörelseresultatet blev 11,9 miljarder kronor (11,0). Rörelsemarginalen var 16,7 procent (15,8). 

Justerat rörelseresultat uppgick till 12,3 miljarder kronor (11,0), väntat var 9,97, med en justerad rörelsemarginal på 17,3 procent (15,8). 

Resultatet före skatt var 10,9 miljarder kronor (10,9). 

Resultatet efter skatt blev 10,1 miljarder kronor (7,2), och per aktie 3,02 kronor (2,26). 

I utdelning föreslås 2,50 kronor (2,00). Väntat var 2,25.

”Med en rörelsemarginal på 13,9 procent för helåret nådde vi vårt mål för 2022 ett år i förväg, samtidigt som vi tog betydligt ökade investeringar i FoU, företagsmarknaden, cybersäkerhet och regelefterlevnad”, säger Börje Ekholm.

Ericssons mål om en rörelsemarginal på 12-14 procent under 2022 kvarstår, exklusive det Vonage-relaterade segmentet.

Annons