Fonder

Eric Strand: Stor potential för uppgångar i ädelmetaller

Fonden AuAg Silver Bullet A ökade 40,26 procent under 2020 och är därmed bättre än SIXRX index, som har ökat 14,83 procent. Det framgår av en månadsrapport.
 

Publicerad 2021-01-05

Mot bakgrund av de enorma stödpaket som världens länder har utfärdat under 2020 har priset på guld stigit till nya rekordnivåer. 

– Åtgärderna som vidtagits för att inte hamna i den djupaste recessionen i modern tid har varit extremt kostsamma. Länder som Tyskland, Frankrike, Japan och Storbritannien har svarat med ekonomiska stimulanser som varit tiofaldigt gånger större mätt som procent av BNP gentemot hur det såg ut under finanskrisen. Det som vi bevittnat är en ekonomisk förstörelse där valutor kraftigt har försvagats i köpkraft vilket drivit priset på reala tillgångar som ädelmetaller, råvaror och fastigheter, säger förvaltarna Eric Strand och Stefan Abrahamsson.

Till följd av ett gynnsamt guld- och silverpris har fonden som är inriktad mot gruvbolagen som utvinner ädelmetallerna slagit sitt jämförelseindex med råge.

Förvaltarna är hoppfull inför det nya året.

–Första handelsdagen på det nya året var positiv där både guld, silver och koppar handlas upp kraftigt. Det förvaltade kapitalet är nu uppe i över 850 miljoner kronor och
fler än 20 tusen investerare är med oss på resan, som fortfarande precis bara har börjat. Under 2021 ser vi fortsatt stor potential för ihållande uppgångar i de tillgångsslag som gynnar utvecklingen i våra fonder.

Platsannonser

Logga in