Finans

EQT säljer aktier i Academedia

Tolv svenska och internationella investerare, bland andra Rune Anderssons Mellby Gård förvärvar aktier i Academedia från EQT.

Publicerad 2017-09-20

I dag meddelar EQT att ett avtal ingåtts mellan holdingbolaget Marvin Holding Limited, ägt av EQT V Limited, och tolv ledande svenska och internationella investerare inklusive Mellby gård rörande försäljning av 12.586.941 aktier i AcadeMedia AB.

Efter försäljningen äger Marvin 11.511.385 aktier, vilket motsvarar ungefär 12,1 procent av det totala antalet aktier i AcadeMedia. De aktier i AcadeMedia som Marvin innehar efter försäljningen kommer att vara föremål för s.k. lock-up fram till och med dagen för offentliggörandet av bolagets första kvartalsrapport för 2017/2018, vilken beräknas offentliggöras den 26 oktober 2017.

Mellby Gård AB som var ankarinvesterare i börsnoteringen av AcadeMedia kommer genom transaktionen öka sitt innehav i AcadeMedia från cirka 20,1 procent till 21,1 procent av det totala antalet aktier i AcadeMedia.

Carnegie och SEB agerade rådgivare i transaktionen.

Platsannonser