Finans

EQT förlänger acceptfristen för aktieägarna i Karo Pharma

Efter uppmaning från Aktiespararna förlänger EQT acceptfristen för aktieägarna i Karo Pharma – av skatteskäl.

Uppdaterad 2018-12-13
Publicerad 2018-12-13

EQT:s bud, via Karo Intressenter, har accepterats av aktieägare som tillsammans äger 48,4 procent av aktierna i bolaget. EQT meddelar i dag att Karo Intressenter förlänger acceptfristen som gick ut den 1o december. Ntt datum är den 4 januari. Aktiespararna uppmanade EQT och Karo Intressenter redan den 14 november att förlänga acceptfristen till över årsskiftet för att göra det möjligt för aktieägarna att bättre planera sin skatt. Detta uppges vara anledningen till att acceptfristen nu förlängs.

Budet till aktieägarna i Karo Pharma uppgår till 36,90 konor per aktie. 

Vid utgången av acceptfristen hade erbjudandet accepterats av aktieägare som tillsammans äger 29,1 procent av det totala utestående aktierna och rösterna i Karo Pharma. Karo Intressenter har vidare förvärvat aktier i Karo Pharma utanför erbjudandet motsvarande 19,3 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Karo Pharma. Totalt äger Karo Intressenter därmed 48,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Karo Pharma.

– Karo Pharmas styrelse har enhälligt rekommenderat erbjudandet och fortsätter att stödja det från Karo Intressenter, säger Karo Pharmas ställföreträdande styrelseordförande Håkan Åström.

För att erbjudandet ska fullföljas behöver det accepteras i sådan utsträckning att Karo Intressenter blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Karo Pharma.

Platsannonser