Börs

Eniro fullföljer utbyteserbjudandet

Eniro meddelar att bolaget fullföljer utbyteserbjudandena trots att man inte erhållit 95 procent acceptans. Bankerna avgör dock om Eniro kan fullfölja erbjudandena eller om bolaget ska ansöka om företagsrekonstruktion.

Uppdaterad 2017-10-03
Publicerad 2017-10-03

Handeln i Eniro återupptas när Stockholmsbörsen öppnar under tisdagen, enligt ett börsmeddelande. Eniro handelsstoppades på måndagsförmiddagen.

Under tisdagsmorgonen meddelar Eniro att bolaget fullföljer utbyteserbjudandena, trots att detta inte accepterades av så många som bolaget hade hoppats på, 95 procent. Eniro behöver dock ett medgivande från bankerna.

Eniro har för utbyteserbjudandena inom Eniros rekapitaliseringsplan erhållit acceptans om 74,12 procent för preferensaktierna och för 88,89 procent av konvertiblerna. Erbjudandena var villkorade av 95 procents acceptans av ägare av såväl preferensaktier som konvertibler.

"Eniro har för sin del beslutat att fullfölja utbyteserbjudandena med den uppnådda acceptansgraden. Ett sådant fullföljande kräver dock medgivande från bankkonsortiet och garantikonsortiet. Eniro har därför efterfrågat medgivanden och bett om ett skyndsamt besked. Om medgivanden inte kan lämnas återstår för bolaget att ansöka om företagsrekonstruktion".

Platsannonser