M&A

Engelska skolan förvärvar IEP

Internationella Engelska Skolan har förvärvat resterande 50 procent av aktierna i det nybildade samriskbolaget International Education Partnership.

Realtid.se
Uppdaterad 2018-07-09
Publicerad 2018-07-09

Säljare är IES samarbetspartner i Spanien, familjen Monzonis. IEP ägdes fram till transaktionen till 50 procent av IES och till 50 procent av familjen Monzonis. Efter förvärvet äger IES 100 procent av aktierna i IEP, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Köpeskillingen förväntas uppgå till 12 miljoner euro, där 9,5 miljoner euro betalades under måndagen. Därutöver väntas en maximal tilläggsköpeskilling om 2,5 miljoner euro tillkomma.

IEP äger 99,55 procent av aktierna i English School of Asturias samt 100 procent av aktierna i två av Grupo Educativo Elians tre skolföretag i Spanien, belägna i Castellon och La Nucia. Den fjärde spanska skolan i vilken IES har ägarintressen är belägen i Valencia och ägs fortsatt av IES till 50 procent och av familjen Monzonis till 50 procent.

– Vi fortsätter fokusera på att vara en del av lösningen för svensk skola. Parallellt tar vi nästa steg i vår expansion på den attraktiva spanska skolmarknaden sedan vårt första förvärv hösten 2016. Vi har idag goda kvalitetssystem, en stark ledning och god finansiell styrning på verksamheten. Genom att förvärva resterande aktier i IEP skapar vi full kontroll över verksamheten och en god grund för fortsatta förbättringar och expansion i Spanien, kommenterar Annette Brodin Rampe, vd för IES.

Platsannonser