Foto: Embracer Group
M&A

Embracer förvärvar 13 bolag för 2 miljarder kronor

UPPDATERAD. Embracer, som i oktober tog in 5,7 miljarder, har idag offentliggjort en lån rad förvärv till ett totalt värde om över 2 miljarder kronor.

Uppdaterad 2020-11-18
Publicerad 2020-11-18

Silent Games, Flying Wild Hog, Silent Games, Coffee Stain North, IUGO Mobile Entertainment, Purple Lamp Studios, Mad Head Games, 34BigThings, Nimble Giant Entertainment, Snapshot Games, Zen Studios, A Thinking Ape Entertainment är namnen på spelbolagen som Embracer idag förvärvat. Utöver spelbolag har Embracer även offentliggjort förvärvet av PR- och influencerbyrån Sandbox Technologies samt mjukvaruföretaget Quantic Lab SRL. Sammanlagt uppgår köpeskillingen till cirka 2 miljarder kronor på kassa och skuldfri basis, varav cirka 1,7 miljarder kronor kontant och 0,3 miljarder kronor med nyemitterade B-aktier i Embracer, med en maximal tilläggsköpeskilling uppgående till 1.8 miljarder kronor beroende av uppfyllandet av operationella och finansiella milstolpar över en period om upp till tio år, framgår av ett pressmeddelande. Den aggregerade maximala köpeskillingen uppgår till 3.8 miljarder kronor.

Embracer beräknar att de förvärvade verksamheterna kommer, under räkenskapsåret som slutar den 31 mars 2022, att bidra till koncernens nettoomsättning inom intervallet 850-1 050 miljoner kronor och bidra till operationellt EBIT inom intervallet 300-400 miljoner kronor. Bolaget räknar även med kostnadsbesparingar på utvecklingskostnader inom intervallet 50-100 miljoner kronor under räkenskapsåret 2021/2022.

– Förvärven är i linje med Embracers tillväxtstrategi och möjliggörs på grund av koncernens decentraliserade verksamhetsmodell. Under de senaste tre åren har Embracer expanderat från en till sex operativa enheter. Varje av dessa operativa enheter har fastslagit en egen M&A-agenda i syfte att addera ytterligare organiska tillväxtmöjligheter och förbättra den långsiktig genereringen av vinst och kassaflöden. För att Embracers decentraliserade verksamhetsmodell ska vara hållbar och skalbar är det nödvändigt att de flesta förvärv härstammar från och sedermera ingår i den operativa enhetsnivån. För att Embracers verksamhetsmodell, som betonar decentraliserat beslutsfattande och oberoende lokala ledningsgrupper, ska fungera, är det även nödvändigt att grundare och ledande befattningshavare i de förvärvade bolagen ansluter till Embracer med en långsiktig inställning, skriver Embracer.

I och med förvärven tillförs även 1 250 anställda till Embracer Group, varav 767 utvecklare. Därmed har Embracer Group sammanlagt 58 interna studios, mer än 5 700 anställda, varav 3 318 är utvecklare, i mer än 45 länder.

Ernst & Young AB hgar agerat transaktionsrådgivare och Baker McKenzie legal rådgivare till Embracer i samband med förvärven.

Platsannonser