Konjunktur

Ekonomin krymper 4,2 procent enligt Swedbank

I en färsk prognos spår Swedbank att den svenska ekonomin krymper 4,2 procent i år och att arbetslösheten stiger till 10 procent efter sommaren.
 

Publicerad 2020-03-25

I konjunkturrapporten Swedbank Economic Outlook skriver Swedbank att coronaviruset paralyserar världen och flertalet länder är snabbt på väg mot recession. Svensk ekonomin drabbas hårt. 
I januari räknade Swedbank med att den svenska tillväxten skulle bli 1,4 procent i år och öka till 1,8 procent 2021, skriver Dagens Industri. Nu gäller istället en tillbakagång med 4,2 procent, men 2021 räknar Swedbank med en stark återtillväxt på 3,9 procent.
– Förloppet är snabbare än under finanskrisen och 90-talskrisen. En skillnad mot då är att hushållens konsumtion faller mer under coronakrisen, säger Andreas Wallström, tillförordnad chefsekonom på Swedbank, i en kommentar.

Platsannonser