Försäkring

Efter anmälan: ICA Försäkringar förtydligar vad som gäller

Anmälan till Konsumentverket resulterade i tydligare information om att rabatter saknas i ICA:s jämförelsetjänst.

Publicerad 2020-11-04

ICA Försäkring anmäldes i somras till Konsumentverket för otillbörlig marknadsföring av försäkringar. Anmälan omfattar både olämplig andrahandsinloggning och webbskrapning men framförallt att marknadsföringen av Försäkringsutmanaren inte ger en rättvisande bild av de försäkringar som jämförs.

Anmälaren anser att Försäkringsutmanaren, genom Insurelys tjänst, förmedlar en direkt felaktig bild av konsumentens befintliga försäkringsskydd.

”Vid Insurelys andrahandsinloggning görs således ingen tillräcklig eller objektiv analys eller jämförelse av de försäkringslösningar som erbjuds av marknadens olika aktörer. Centrala villkor, beträffande t.ex. skadehändelser, förutsättningar för ersättning, undantag från försäkringsskyddet, självrisk och ersättningsnivåer, klargörs inte i marknadsföringen. Dessutom är det principiellt vilseledande att jämföra det försäkringsskydd konsumenten kan få via Insurely med den försäkringslösning konsumenten har hos sin befintliga försäkringsgivare”, står i anmälan till Konsumentverket.

Efter påstötning från Konsumentverket ändrar nu ICA Försäkring informationen på sina webbsidor och förtydligar att Försäkringsutmanaren inte inkluderar rabatter eller andra kundfördelar som kunden har hos sina befintliga försäkringsgivare.

Konsumentverket delar dock inte bedömningen att webbskrapningen av försäkringsinformationen hos ICA Försäkringars konkurrenter är otydlig, och den delen lämnas utan hänsyn från Konsumentverket.

”Mot bakgrund av att syftet med tjänsten är att öka transparensen och underlätta för konsumenter att jämföra sina försäkringar, har vi naturligtvis tagit Konsumentverkets synpunkter på allvar. Vi har haft en bra dialog med Konsumentverket och förtydligat informationen på några ställen på webbplatsen och i tjänsten. Ärendet är avslutat”, skriver Gabriella Ohlzon, pressansvarig på ICA Gruppen till Realtid.

Platsannonser

Logga in