Annons

Annons

East Capital förvärvar fondbolaget Monyx

East Capital Holding förvärvar svenska fondbolaget Monyx, bestående av Monyx Asset Management AB samt Nordic Fund Services från ägarbolaget NewCap Holding.

I dag meddelar East Capital Holding samt New Cap Holding i två separata pressmeddelanden att East Capital Holding förvärvar svenska fondbolaget Monyx, bestående av Monyx Asset Management AB samt Nordic Fund Services från ägarbolaget NewCap Holding.

Genom överlåtelsen blir Monyx ett helägt dotterbolag i East Capital-koncernen.

Monyx förvaltar drygt 30 miljarder kronor i nordiska och globala aktie- och räntefonder. Monyx kommer att kvarstå som ett separat bolag med fokus på nordisk och global förvaltning, och förvaltningsbolaget East Capital Asset Management behåller sin inriktning på tillväxt- och frontier marknader.

Annons

Annons

East Capital och NewCap hänvisar till en stark industrilogik som bakgrund till transaktionen. Betydande skalfördelar uppnås i stödfunktioner och i upphandlingen av administrations- och andra externa tjänster kopplade till förvaltning. Detta skapar utrymme att tillföra mer resurser till arbetet kring hållbarhet hos Monyx samt möjliggör ytterligare investeringar i förvaltningsteam och nyckelkompetens. Både East Capital och Monyx har kontor och verksamhet i Sverige och Luxembourg vilket också skapar betydelsefulla synergier.

– Vi är glada att bli ägare av Monyx och därmed lägga till ett nytt förvaltningsteam och varumärke till East Capital gruppen. Vi ser stora möjligheter i att kunna bidra med våra erfarenheter från institutionell förvaltning och arbete med hållbarhets- och ägarfrågor. Vi planerar att utveckla och ge stöd till Monyx förvaltning genom att tillföra ekonomiska resurser för ytterligare satsning på investeringsteamet, säger Albin Rosengren, Partner på East Capital.

– East Capital är en av nordens främsta oberoende förvaltare med en bred distribution i Europa och har några av världens ledande institutioner som sina investerare. De har funnits i marknaden i över 20 år och står därmed för kontinuitet och stabilitet. Vi är mycket nöjda att kunna lämna över till East Capital som ny ägare, säger Ole Rosholm, vd för NewCap.

NewCap Holding meddelar även att de även avyttrar delar av sin rådgivar- och förmedlarverksamheten till Söderberg & Partners.

 "Andelarna i försäkringsförmedlarbolagen – Factor, Norrfinans och SF Insurance förvärvas av Söderberg & Partners. Hjerta Nordens innehav i förmedlarnas servicebolag Nordic Brokers Association kommer Söderberg & Partners att erbjudas att förvärva via en option”, framgår det av ett pressmeddelande.

- Det har med de ingående avtalen varit viktigt för oss med en köpargrupp som kan fortsätta utvecklingen av den uppbyggda affärsstrukturen. De nya ägarna kan säkerställa bra lösningar och tjänster till våra kunder och partners, särskilt till försäkringsförmedlarna, säger Ole Rosholm.

I samband med försäljningen avses övrig verksamhet inom Hjerta-koncernen avvecklas.

- Vi har haft spännande och utvecklande år med att omdana NewCaps svenska verksamhet. Vi har på flera sätt avsevärt höjt kundkvaliteten. East Capital är ett välrenommerat och oberoende fondbolag som kan tillföra ytterligare expertis inom kapitalförvaltning. Söderberg & Partners blir en utomordentlig ägare som med fortsatt drivkraft kan förverkliga visioner och strategier som vi har utarbetat tillsammans med förmedlarna inom Hjerta. Jag känner mig tillfreds med att den verksamhet som vi byggt upp kommer att stå sig fortsatt stark i framtiden, säger Johan Wagman, koncernchef i Hjerta Norden.

För att säkerställa att Hjerta förblir ett fristående alternativ, förändras ägarbilden i NBA genom att förmedlarna kommer erbjudas att bli nya huvudägare, vilket varit viktigt för Newcap.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons