Annons

Annons

Domstol stoppar förhör

UPPDATERAD Stockholms tingsrätt stoppar förhör med professor Mårten Schultz i rättegången mellan Refaat el-Sayed och Kanter Advokatbyrå. Utlåtandet är inte ett bevis utan en rekommendation.

I november 2018 gick Refaat el-Sayed till domstol med en stämningsansökan mot Kanter Advokatbyrå som enligt Refaat el-Sayed har gjort sig skyldig till vårdslös rådgivning i samband med en klandertalan mot Industrivärden 2016. Sedan dess har en hel del skriftväxlingar ägt rum, en muntlig förberedelse samt nu senastes avgörande i domstolen rörande avvisning av bevisning.

Skadeståndskravet mot Kanter Advokatbyrå uppgår till 3,5 miljoner kronor jämte ränta.

Bevisningen som den senaste skriftväxlingen har handlat om och som domstolen nu har stoppat rör ett rättsutlåtande och sakkunnigförhör från Mårten Schultz, professor i civilrätt. 

Annons

Annons

Mårten Schultz ska enligt yttrandet i förhör berätta att de rättegångskostnader som Kanter Advokatbyrå fått från Refaat el-Sayed i klanderprocessen har orsakat honom en skada som ska ersättas.

I rättsutlåtandet skriver Mårten Schultz att om Refaat el-Sayed hade fått ”korrekt råd tidigt i processen hade han inte haft dessa kostnader” och med rätt information hade han inte haft dessa kostnader. Schultz slutsats är att: ”Dessa kostnader var onyttiga och är därmed att anse som en skada, om övriga ansvarsrekvisit är uppfyllda”.

Kanter Advokatbyrå har yrkat att sakkunnigförhöret med Mårten Schultz ska avvisas och pekar på att utlåtandet inte styrker någon sakomständighet i målet. Kanter advokatbyrå menar att detta ska istället betraktas som ett rättsutlåtande och inte som en skriftlig bevisning. Detta ska istället hänvisas till  Refaat el-Sayeds plädering.

Domstolen väljer att gå på Kanter Advokatbyrås linje.

Tingsrätten skriver att Mårten Schultz utlåtande bedöms vara en rekommendation om hur gällande rätt bör tillämpas i det aktuella fallet och att utlåtandet inte avser att styrka en stridig sakomständighet i målet. 

”Tingsrätten finner i anledning härav att Mårten Schultz utlåtande är ett rättsutlåtande”, skriver domstolen och pekar på att den som lämnat ett rättsutlåtande inte behöver förhöras då ett rättsutlåtande inte utgör ett bevis.

”I anledning härav och eftersom förhöret inte avser att styrka en stridig sakomständighet i målet anser tingsrätten att förhöret inte behövs”, framgår det vidare av tingsrättens beslut.

Fotnot: Kort efter beslutet att avvisa förhöret med Mårten Schultz noterade domstolen att Refaat redan återkallat den aktuella bevisningen. Domstolen hade således fattat ett beslut som inte var nödvändigt.

Målet handlar om

I slutet av november 2018 lämnade Refaat el-Sayed in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt rörande vårdslös rådgivning. De stämda parterna var advokat Fredrik Elmér och Kanter Advokatbyrå. Stämningsansökan ändrades senare att endast innefatta advokatbyrån.

Den vårdslösa rådgivningen ska enligt Refaat el-Sayed ha ägt rum i samband med en klandertalan mot Industrivärden år 2016. Refaat el-Sayed krävde Industrivärden på 1,6 miljarder kronor för att få betalt för gamla avtal som tecknades i samband med Fermentaaffären för 30 år sedan. 

Advokatbyrån uppger bland annat att Refaat el-Sayed inte följde advokatens råd i samband med förlikningsdiskussioner med Industrivärden. Han beslöt istället att lämna ett motbud som stängde vidare diskussioner om förlikning med Industrivärden, framgår det av svaromålet. 

Industrivärden ville inte gå med på något bud över 1 miljon kronor. Refaat el-Sayed ville inte gå med på en förlikning under 3 miljoner kronor. Förlikningsmöjligheterna gick därför om intet.

Refaat el-Sayed har nu anlitat advokaten Percy Bratt (tidigare bland annat engagerad i fallet Dawit Isaak och försvarare för pingstpastorn Åke Green) och kräver ett skadestånd om 3,5 miljoner kronor jämte ränta från advokatbyrån, som i sin tur har anlitat advokat Torgny Wetterberg som ombud.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons