Finans

Digital Inn överklagar tingsrättens beslut i rekonstruktionsärende

I ett beslut från Stockholms Tingsrätt under onsdagen meddelades att rekonstruktionen Digital Inn ska upphöra.

Publicerad 2020-04-09

Tingsrätten baserar beslutet på bedömningen att fortsatt drift inte är möjligt. Digital Inn  kommer att överklaga Tingsrättens beslut till Svea Hovrätt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var i mitten av mars som ägarbolaget, Ambia trading group, ansökte om rekonstruktion för teknikkedjan Digital Inn.

– För Digital Inn AB har idag en ansökan om företagsrekonstruktion lämnats till tingsrätten. Efter den senaste veckans händelseutveckling står det klart att den ursprungliga åtgärdsplanen för att få lönsamhet i verksamheten i Digital Inn inte längre är tillräcklig. Marknadssituationen i kombination med den skuldbörda som länge hämmat bolagets utveckling gör att en företagsrekonstruktion bedöms vara den bästa vägen framåt, stod det då i ett pressmeddelande.

Vidare skrev bolaget i pressmeddelandet  att personal kan komma att permitteras.

Det var i mitten av april förra året som Ambia tecknade aktier i en nyemission i Digital Inn Holding AB, och samtidigt lade bud på resterande aktier.  I maj fattade Konkurrensverket  beslut om att godkänna Ambias förvärv av resterande aktier i Digital Inn Holding AB.

Platsannonser