Diamantfyndighet till salu

Guldgruvebolaget Arctic Golds vd Lars-Åke Claesson berättar.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2010-12-01

Arctic Gold som precis tagit steget in på börsen, har även ett av de största svenska diamantletningsprojekten som det nu finns tillfälle för hugade spekulanter att köpa.

Arctic Golds aktiekurs ligger i skrivande stund i 8-9 kronor vilket gör hela bolaget värt 35-40 miljoner kronor.

Bolaget har i veckan tagit klivet upp från lilla aktielistan Aktietorget in i "riktiga" Stockholmsbörsen.

För att fortsätta utveckla sin guldfyndighet ber nu Arctic Gold aktieägarna om 25 miljoner kronor i kapitaltillskott.

– Vi är ett nytt Endomines, säger Arctic Golds vd Lars-Åke Claesson.

Endomines är ett annat guldgruvebolag på börsen och äger precis som Arctic Gold en guldfyndighet som finska företaget Outokumpu tidigare ägde.

Men Endomines har kommit mycket längre med sitt projekt och ska precis inleda guldutvinningen från sin fyndighet.

Allteftersom har värdet på Endomines ökat till att i dagsläget ligga kring 650 miljoner kronor på börsen.

– I takt med att man successivt utvecklar sin fyndighet, ökar även värdet på bolaget som äger fyndigheten, säger Claesson.

Analysföretaget Redeye har gjort en analys av Arctic Gold och kommit fram till att aktien kan flerfaldigas om allt går väl.

Arctic Golds huvudfyndighet ligger i norra Norge och beräknas innehålla 1,4 miljoner ton guldförande bergmalm.

Malmen bedöms innehålla i snitt 3 gram guld per ton malm vilket låter lite, men räcker till för att ge god lönsamhet med nuvarande guldpris kring 1400 dollar per uns (1 uns är 31 gram, 1 dollar ligger kring 7 kronor).

I vissa delar av fyndigheten ligger guldhalten uppåt 7 gram per ton.

Malmen är även kopparhaltig, så att intäkterna från fyndigheten bedöms komma från guld till två tredjedelar och från koppar till en tredjedel.

För att utvinna fyndigheten kommer det att behövas investeringar på 350-400 miljoner kronor i gruvan och malmbearbetningsverk.

Beslut kommer att fattas inom tre år om investeringarna ska göras och utvinningen inledas.

Tills dess ska det pågående kapitaltillskottet räcka plus kommande kapitaltillskott genom utnyttjande av teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ger innehavarna rätt att köpa nya Arctic Gold-aktier till förutbestämda aktiekurser.

Om beslutet blir att inleda utvinningen och investera de 350-400 miljonerna, kommer den investeringen att finansieras genom banklån och ytterligare kapitaltillskott från aktieägarna.

Men Arctic Gold startade sin verksamhet en gång som diamantföretag.

Claesson själv har varit vd för bolaget sedan 2008.

Innan dess var han "prospekterings-konsult" åt bolaget sedan 2005 då Arctic Gold inledde sin nuvarande inriktning på guld och basmetaller.

– Från början var det ju diamantletning i norra Sverige som var inriktningen för bolaget.

Arctic Gold startades egentligen som ett dotterbolag till ett australiensiskt bolag, med syfte att leta diamanter i Sverige.

Men de hittade inga?

– De kom så långt att de hittade "indikator-mineral" som det heter.

Det innebär att man kan påvisa att det är "rätt" bergarter för diamantförekomst i ett område.

– Sedan kunde de inte finansiera den verksamheten längre, så man stoppade det då.

Men enligt Claesson finns allt utredningsmaterial från projektet kvar; både resultat- och provmaterial och allt möjligt, vilket Arctic Gold fortfarande äger även om det diamantprojektet inte är aktivt i nuläget.

Kan man tänka sig att ni aktiverar det diamantprojektet i framtiden?

– Som vi ser det är diamantprojektet till salu mer eller mindre, i och med att vi har ändrat vår inriktning nu så att vårt fokus ligger på guld.

Något fastlagt belopp för hur mycket Arctic Gold vill ha för diamantprojektet, finns inte ännu.

– Det är mer en fråga om vilka som kan tänkas vara intresserade av diamantprojektet, och hur de kan ta hand om det.

Hur stor är potentialen i diamantprojektet?

– Det är inte lätt att säga.

– Ännu finns det inte några påvisade diamantförekomster i Sverige, så det är ett projekt med ganska hög risk.

– Däremot har det pågått mycket arbete med liknande projekt i Finland, och det bryts diamanter i norra Ryssland.

– Och vi har ju egentligen samma berggrund i vårt område, så det finns onekligen vissa förutsättningar för att hitta diamanter även här.

I Ryssland utvinns diamanter på Kolahalvön norr om Finland.

Arctic Golds diamant-inmutningar (eller undersökningstillstånd) ligger i Norrbotten.

Det finns tre delområden kvar i det projektet nu.

Ett av områdena ligger nära Överkalix och sedan ligger de övriga områdena inåt landet uppemot Gällivare-sidan.

Det låter jättespännande?

– Det var jättespännande för några år sedan onekligen, när det här bolaget jobbade aktivt med diamantprojektet.

– Nu har vi ju inte haft igång det där över huvud taget sedan före min tid.

– Jag har inte varit aktiv i det kapitlet.

Det här med att de inte kunde ordna finansiering av projektet; hur mycket handlar det om? Hundratals miljoner?

– Naa, det vet man inte. Man jobbar ju på att få resultat successivt, och sedan tar man det vidare ett steg.

Då på den tiden var det 3-4 olika bolag som höll på med diamantprospektering i Sverige.

Nu är det oklart hur många som gör det i dagsläget.

– Jag skulle tro att det är några få bara, eller några småbolag - inte några av de här större.

– På den tiden var det de största i världen som var här; de stora kända namnen; Ashton och allt vad de hette för något.

Är det någon som någonsin har hittat diamanter i Sverige?

– Inte vad jag vet om. Det gick rykten om att det var fynd på gång i Norrbotten något år.

– Det var några privatpersoner som hittade block med rätt bergarter i varje fall, och eventuellt med diamantinnehåll.

– Men jag vet inte vad som hände med det. Jag tror att det såldes till något bolag som var aktivt i några år, och sedan har jag inte hört något mer om det.

Vad har Arctic Gold bokfört sitt diamantprojekt till i dagsläget?

– Det vet jag inte exakt. Det mesta är ju avskrivet, men det finns kvar någon post för det eftersom det är tre inmutningar som fortfarande finns aktuella.

– Men det är liksom inget aktuellt kapitel för oss i dagsläget.

Jobbar ni aktivt med att hitta en köpare till diamantprojektet?

– Jaa, vi har väl inte varit ute och stått och marknadsfört oss på stan precis, utan vi har pratat med några få bolag om det.

Vill du säga vilka?

– Nej, det vill jag inte.

Arctic Gold hette tidigare Alcaston Exploration AB.

I styrelsen sitter bland andra Tomas Björklund som tidigare grundade aktiemäklarfirman Matteus Fondkommission som efter flera samgåenden numera ingår i Ålandsbanken.

Platsannonser

Logga in