Per Berglöf, Delphi
Juridik

"Det kommer att ske en segmentering av marknaden"

"En del av marknaden kommer att bestå av leverantörer som fokuserar på enklare juridiska tjänster med fokus på processer och automatisering. Den andra delen kommer att bestå av rådgivare i ordets rätta bemärkelse, advokater som ger råd i komplexa affärer och komplexa situationer". Det säger Per Berglöf, partner på Delphi, till Realtid med anledning av hur digitaliseringen kommer att påverka branschen.

Publicerad 2017-12-12

Per Berglöf, advokat och partner på advokatbyrån Delphi, kommenterar: 

Hur förbereder ni er organisation för digitaliseringen och AI?

– För två år sedan fanns AI knappt på branschens agenda, idag ser det helt annorlunda ut. Delphi har ett AI-råd som kontinuerligt följer utvecklingen och vi genomför pilotprojekt med samtliga av de stora AI-leverantörerna. Efter prövotiden kommer vi att fatta beslut kring vilka system vi kommer att använda fortsättningsvis, syftet är i första hand ökad klientnytta. 

Har ni vidtagit några andra konkreta åtgärder?

– Ja, vi har även investerat i system för ärendehantering som ska ge effektivare och säkrare leveranser, egna datarum och samarbetsportaler, kvalitetssäkring och automatisering av dokument, användning av digitala signaturer samt genomförande av digitala penningtvättskontroller. Vi använder oss också av digitala lösningar för e-litteratur, e-learning och videokonferenser. 

Hur påverkar AI kostnaden, kvaliteten och tillhandahållandet av advokattjänster?

– Det beror på vilken typ av AI som avses. Maskininlärningssystem, som exempelvis Luminance och Kira som fungerar som en avancerad form av datasorteringsverktyg, kräver ingen investering utan kostar i förhållande till dokumentvolymen som systemet granskar. Investeringen består i kostnaden i arbetstimmar för juristen att lära sig systemet. Ett system som har lärt sig att hitta olika typer av klausuler i en stor mängd dokument kommer att öka snabbheten, säkerheten och kvalitén i DD-analyser, vilket både bidrar till en förbättring av advokattjänsterna och ökad kostnadseffektivitet. Vad gäller kognitiva system där datorn lär sig, förstår, resonerar, interagerar, drar slutsatser och föreslår handlingsstrategier så kommer de särskilt att användas i processer men även i complianceärenden, avtalsgranskning och olika juridiska analyser.

Vilka typer av advokattjänster kommer först att automatiseras med hjälp av AI?

– I första hand delar av DD-arbetet, men även informationssökningsverktyg i tvister, exempelvis vid rättsfallssökningar.

Hur påverkar AI advokatbyråernas organisation; vilka roller kan ersättas med AI och vilken specialistkompetens kommer att behövas för att använda AI?

– Med ett väl utvecklat AI-verktyg för DD så kommer naturligtvis behovet av många jurister, i synnerhet juniora jurister, som hanterar DD att minska. På grund av det kommer advokatbyråns storlek inte att ha en avgörande betydelse för att hantera stora transaktioner eller andra omfattande uppdrag. Efter det inledande inlärningsstadiet ska alla jurister i ett projektteam kunna använda AI-systemet.

Kommer antalet biträdande jurister i förhållande till antalet delägare att minska  inom några år? 

– Ja, behovet av att ha en byrå med stor kapacitet av DD-jurister kommer troligtvis att minska snabbt.

Kommer advokatbyråernas IT-funktioner att blir viktigare i framtiden?

– Det är redan viktigt och har varit en stor investeringspost i flera år. Det kommer att vara mycket viktigt även fortsättningsvis.

Påverkas vissa rättsområden mer än andra av digitaliseringen?

– Ja, DD-arbete i samband med transaktioner och processer kommer att påverkas, men även vid framtagning av information från Big Data. 

Vem tar ansvar för resultatet av AI-verktygens arbete?  Ansvarsförsäkringar?

– Det kommer advokatbyrån att göra, men kostnaden för ansvarsförsäkring bör minska på sikt.
 
Hur stort kommer användningen av AI att vara om fem år?

– Stort, AI kommer regelmässigt att användas i DD men också i tvister och andra områden där det finns ett behov att analysera omfattande, informationsrika dokument. 

Sammanfattningsvis – hur påverkar digitaliseringen advokatrollen?

– Vår bedömning är att det kommer att ske en segmentering av marknaden. En del av marknaden kommer att bestå av leverantörer som fokuserar på enklare juridiska tjänster med fokus på processer och automatisering. Den andra delen kommer att bestå av rådgivare i ordets rätta bemärkelse, advokater som ger råd i komplexa affärer och komplexa situationer, inte bara när det gäller tvister och transaktioner utan även avseende särskilt komplexa frågeställningar som kräver en hög grad av specialisering och stor erfarenhet. Även om det skulle fungera rent organisatoriskt att erbjuda alla juridiska tjänster inom en organisation, kommer det på sikt att bli svårt att göra det på ett trovärdigt sätt. Framtiden kommer att handla om att våga välja sida och att våga välja bort vissa saker. Vi på Delphi är överens om att fortsätta verka i high-end-delen av marknaden, där vi fortsätter att utveckla vår verksamhet med komplex rådgivning i komplexa situationer och med spännande frågor där lång erfarenhet har stor betydelse för rådgivningen. 

 

 

Platsannonser

Logga in