Paula Röttorp, MP på Hannes Snellman, tror på en blocköverskridande lösning i regeringsfrågan.
Politik

“Det går inte att bygga en stabil regering med stöd av SD”

SD har felaktigt kommit att betraktas som ett borgerligt parti. Det säger Paula Röttorp, MP på Hannes Snellman, och förutspår en regering som i någon form tar stöd över blockgränsen.

Uppdaterad 2018-09-25
Publicerad 2018-09-25

I och med riksdagens öppnande och den väntade omröstningen som avsatte regeringen Löfven, börjar nu på allvar det svåra arbetet med att söka en möjlig regering. 

Valresultatet visar på en större tröghet i det politiska systemet än många trott, tycker Paula Röttorp, managing partner på Hannes Snellman och vid sidan av det oberoende kolumnist på Svenska Dagbladets ledarsida:

– Socialdemokraterna har fortsatt en särställning på grund av storlek och Sverigedemokraterna gick inte fram lika mycket som vissa hade befarat och de själva hade hoppats. Jag tycker också att det är positivt att se hur lite alarmistiskt det ändå är, vi har exempelvis inte sett några starka marknadsreaktioner.

Talmannen har nu fyra försök på sig att få fram en möjlig regeringsbildare. Om det misslyckas kommer extraval att behöva ske inom en tremånadersperiod.

– Jag tror det kommer att gå betydligt fortare. Jag gissar att vi har en regering på plats om mindre än en månad, säger Paula Röttorp.

– Marknaden skulle bli orolig om vi gick till extraval, eftersom få tror att det skulle leda till någon lösning på situationen. Hamnar vi där har institutionerna och partierna visat att de inte klarade av situationen. Det vore negativt.

Hon ser emellertid ingen överhängande risk för extraval och förutspår att lösningen finns i någon form av blocköverskridande arrangemang:

– Det är inte detsamma som en koalitionsregering, men någon form av regering som tar stöd över blockgränserna tror jag på.

Enligt Paula Röttorp finns det inga överhängande faror med något av de realistiska regeringsalternativen:

– Vi kan förvänta oss breda överenskommelser och en ganska passiv regering. Givet det parlamentariska läget kan vi inte få en regering med kraftig reformagenda och fördelen med det är stabilitet, säger Paula Röttorp och förtydligar:

– Vi kommer att fortsätta ungefär som i dag utan kraftiga förändringar, så det är inget allvarligt läge men kanske en del försuttna chanser i detta.

Politiskt känsliga frågor som exempelvis arbetsrätten eller betydande skattesänkningar kommer, enligt Paula Röttorp, inte att ändras märkbart givet det parlamentariska läget. 

Paula Röttorp kommenterar även synen på Sverigedemokraterna (SD), som hon tycker blivit förvrängd.

– SD-väljarna kommer i stor utsträckning från Socialdemokraterna och det är inte heller så att SD har en kraftig reformagenda i klassiska näringslivsfrågor. Ändå upplever jag att det mer och mer utgås från att SD är ett borgerligt parti, men så är det inte alls. De har i huvudsak en populistisk agenda och den generösaste budgeten av alla eftersom de räknar med enorma besparingar på integrationsområdet. Om de skulle tvingas prioritera bland frågorna vet vi inte vad resultatet skulle bli.

Populistiska partier brukar inte klara av att regera, och Paula Röttorp tycker inte att Sverige ska testa.

– Jag tror inte att det går att bygga en stabil regering på aktivt stöd av SD, säger hon.

Platsannonser