Finans Nyhet

”Det finns inget stöd i min rapport som bekräftar påståendet”

”Även om rabatterna är större i PPM-systemet så är avgifterna fortfarande högre i aktivt förvaltade fonder”, säger Harry Flam. Foto (montage): Finanspolitiska rådet.”Även om rabatterna är större i PPM-systemet så är avgifterna fortfarande högre i aktivt förvaltade fonder”, säger Harry Flam. Foto (montage): Finanspolitiska rådet.
”Även om rabatterna är större i PPM-systemet så är avgifterna fortfarande högre i aktivt förvaltade fonder”, säger Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Foto (montage): Finanspolitiska rådet.
Publicerad
Uppdaterad

Fondbolagens förening får skarp kritik från forskare efter påståendet att aktivt förvaltade fonder ger en bättre avkastning än indexfonder i premiepensionssystemet. 

Olof Ehrs

Under måndagen varnade Fondbolagens förening för att det nya förslaget till premiepensionssystem kommer ge osunda fördelar till förmån för indexfonder. 

I rapporten ”Inga skäl att styra mot indexfonder i premiepensionssystemet” analyserar och sammanställer föreningen avkastningen för de tillgängliga fonderna i premiepensionssystemet: 

”Slutsatsen är entydig: avkastningen är inte högre för indexfonder än för aktivt förvaltade fonder inom samma kategorier. Samtidigt föreslås nya regler som gynnar indexfonder, utan att det finns några tydliga fördelar för pensionsspararna”.

Annons

Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening, är skarpt kritisk till pensionsgruppens förslag till regeringen om nya regler till upphandlat fondtorg för premiepensioner. Enligt honom snedfördelar det fokuset till indexfonder, vilket skulle leda till lägre avkastning för pensionsspararna. 

Enligt Fredrik Nordström finns det ”flera akademiska studier” som visar att avkastningen för aktivt förvaltade fonder ofta är bättre eller lika bra som indexfonder, före avgifter. 

Realtid har tagit del av den lista på akademiska studier som Fredrik Nordström refererar till (se faktaruta). 

Annons

Som enda svenska akademiska källa refererar Fondbolagens förening till Harry Flam och Roine Vestmans, forskare Stockolms Universitet, rapport ”Swedish Equity Mutual Funds: Performance, Persistence and Presence of Skill”.

Men Harry Flam själv avfärdar slutsatserna från Fondbolagens förening. 

– Det finns inget stöd i min undersökning som visar på att aktiva fonder skulle ge mer eller lika mycket avkastning som indexfonder. Det är i regel snarare tvärtom, säger Harry Flam till Realtid.

Annons

Han menar att Fondbolagens förening inte har stöd för sitt påstående i den akademiska debatten och har själv inte varit i kontakt med föreningen. 

– Även om bruttoavkastningen i vissa fondkategorier är lika så gör den högre avgiften att aktivt förvaltade fonder i regel har lägre nettoavkastning än passiva fonder. Även om rabatterna är större i PPM-systemet så är avgifterna fortfarande högre i aktivt förvaltade fonder. 

Harry Flam betonar att urvalet i Fondbolagens förening är för litet för att kunna dra några generella slutsatser och att det givetvis finns aktiva fonder som presterar bättre än index. 

Karl Erlandzon, doktor i finansiell ekonomi och vd för pensionsrådgivningstjänsten Lifeplan, lyfter fram att Fondbolagens förening inte tagit hänsyn till ”survivorship bias”. Detta innebär att aktivt förvaltade fonder som levererar sämre avkastning än genomsnittet tenderar att läggas ner eller slås ihop med andra fonder. I rapporten har Fondbolagens förening endast tagit med de aktivt förvaltade fonderna som fortfarande finns tillgängliga i utbudet vid slutdatumet vilket med största sannolikhet ökar avkastningsstatistiken för de aktivt förvaltade fonderna. 

– Vad gäller survivorship bias så stämmer det att vi inte har tagit hänsyn till det. Däremot är ett sätt att minska denna effekt att dela upp jämförelserna i flera tidsperioder om max fem år, säger Fredrik Nordström.

En annan röst som kritiserat rapporten i sociala medier är Claes Hemberg, oberoende sparekonom. Han menar i ett inlägg att 9 av 10 svenskar borde undvika aktivt förvaltade fonder. 

– Fondbolagens förenings rapport är en partsinlaga så det sjunger om det. Visst finns det tidsperioder då bruttoavkastningen är lika eller till fördel för aktiva fonder. Men med längre tidsperioder så ser vi tydliga mönster att indexfonder presterar bättre än aktivt förvaltade fonder. De aktiva förvaltarna handlar förr eller senare bort sig, även om det också finns exempel på förvaltare som lyckats, säger Claes Hemberg till Realtid. 

Fondbolagens förenings urval av akademiska artiklar som belyser frågan om avkastning före och efter avgifter.

Cremers, Martijn, Miguel Ferreira, Pedro Matos, Laura Starks (2013 Sept.). “The Mutual Fund Industy Worldwide: Explicit and Closet Indexing, Fees, and Performance”. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1830207

Dahlquist, Magnus, Stefan Engström & Paul Söderlind (2000). “Performance and Characteristics of Swedish Mutual Funds”. Journal of Financial and Quantitative Analysis vol. 35 No. 3 September, 409-423.

Engström, Stefan (2004). “Does Active Portfolio Management Create Value? An Evaluation of Fund Managers’ Decisions”. SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance No 553.

Jensen, Michael C. (1967).“The Performance Of Mutual Funds”. Journal of Finance, Vol. 23, No. 2, 389-446.

Malkiel, Burton G. (1995). “Returns from investing in equity mutual funds 1971-1991”. Journal of Finance, Vol. 50. 549-572.

Otten, Dennis & Roger Bams (2002). ”European Mutual Fund Performance”. European Financial Management, Vol 8, No. 1, 75-101.

Otten, Dennis & Kilian Thevissen (2011). “Does Industry Size Matter? Revisiting European Mutual Fund Performance”. http://ssrn.com/abstract=1741197

Sharpe, William F., (1966). “Mutual Fund Performance”, Journal of Business, 39, No. 1, (Jan.), 119-138.

Wermers, Russ (2000). “Mutual Fund Performance: An Empirical Decomposition into Stock-Picking Talent, Style, Transactions Costs, and Expenses”. Journal of Finance, 55, 1655-1703.

Svensk källa: ”Swedish Equity Mutual Funds: Performance, Persistence and Presence of Skill” https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2414137

Annons