Praktikplatsen är en win-win, tycker Rana Barghouth, praktikant, och David Aversten, som är Executive Partner på Delphi.
Praktikplatsen är en win-win, tycker Rana Barghouth, praktikant, och David Aversten, som är Executive Partner på Delphi.
Juridik

Delphis vd: “Mångfald berikar företaget”

Genom ett samarbete med Handelshögskolan i Stockholm har Advokatfirman Delphi tagit emot en praktikant med bakgrund från Syrien. Rana Barghouth blev vald i hård konkurrens.

Uppdaterad 2018-05-17
Publicerad 2018-05-17

Ramp (Rapid acceleration management programme) är ett projekt som drivs av Handelshögskolan i samarbete med ett antal företag. Advokatbyrån Delphi i Stockholm är ett av företagen som bidrar med en praktikplats och bekostar praktikantens utbildning vid Handels, som löper parallellt med praktiken.
 
– Jag blev så glad är jag fick besked om att jag var antagen till Ramp och skulle få vara på Delphi. Dessa praktikplatser är tillsammans med språket en nyckel till integration i arbetslivet, säger Rana Barghouth.
 
Det är komplicerat för nyanlända utbildade jurister att kunna få arbeta på en advokatbyrå i ett annat land. Rana Barghouth, som har en bakgrund inom HR och har därmed fått praktik på Delphis HR-avdelning. Hon hoppas att Delphi och fler advokatbyråer ska fortsätta att ta emot nyanlända för praktik och tjänster som inte kräver juridisk utbildning.
 
– Det är verkligen ett mycket bra sätt att få lära sig arbetslivet i Sverige, säger hon.
 
Rana Barghouth har tidigare erfarenhet från ett internationellt bolag i Syrien, där hon arbetade tio år innan hon kom till Sverige. Hon berättar att arbetsuppgifterna är likartade i Sverige. Den stora skillnaden ligger i kulturen:
 
– Det finns skillnader i sättet att kommunicera. Ett enkelt exempel är mailen. Om jag vill maila en svensk ska det helst vara direkt, kortfattat och trevligt såklart. I Syrien måste det vara långa texter med en ordentlig introduktion samt ett mångordigt avslut, annars är det oartigt.
 
Tipset om praktikplatsen fick Rana Barghouth via LinkedIn. Under ett år erbjuds ett urval nyanlända akademikerflyktingar en managementutbildning på tio veckor, som varvas med en praktikplats. Syftet är att öka mångfalden inom svenskt näringsliv och stärka svensk konkurrenskraft genom en mer inkluderande samhällsutveckling.
 
Det är hård konkurrens om platserna. Av nära 100 sökande valdes endast 15 personer.
 
Varför tror du att just du blev utvald i den hårda konkurrensen?

– Jag tror att det är baserat på min tidigare erfarenhet och bakgrund. Det finns ett utbyte från båda sidor eftersom jag kan vara en värdefull tillgång på Delphi samtidigt som jag kommer att lära mig mycket på Delphi, vilket kommer att hjälpa mig i min karriär i Sverige.
 
Vilka är dina bästa tips till invandrade akademiker?

– Mina tips för nyanlända är att lära sig svenska språket eftersom det är nyckeln till att finna en arbetsplats och det bästa sättet att integreras i det svenska samhället.
 
David Aversten, Executive Partner på Delphi, betonar att ett företag som tar emot en praktikant inte enbart ska se det som att man gör en samhällsinsats, utan också inse att det är berikande för företaget.
 
– Främst bör man ha en vilja och öppenhet att ta emot en praktikant. Man måste man förstå att man inte bara gör det för att bidra till samhället och till praktikanten, utan att man också gör det för att berika företaget och företagskulturen. Personer med annan bakgrund och andra infallsvinklar kan bidra mycket i organisationen, säger David Aversten.
 
– Sen måste man naturligtvis tänka igenom och planera så att det blir en givande praktiktid och att den som kommer som praktikant kan få roliga och omväxlande uppgifter.
 
Delphi arbetar sedan flera år tillbaka med jämlikhet och jämställdhet. En del i den planen innefattar en ökande andel utrikesfödda i personalen, berättar David Aversten.
 
– Advokatbyråbranschen behöver konkret ta ett större samhällsansvar när det gäller dessa viktiga frågor. Rana Barghouth hjälper oss att förstå andra kulturer och tankesätt och bidrar såklart både positivt och effektivt i den operativa verksamheten.

 

Platsannonser

Logga in