FinansDebatt

Trots brexit – London fortsatt ohotat som en av världens ledande finanscentrum  

Jan Olsson, Svenska Handelskammaren, London, brexitJan Olsson, Svenska Handelskammaren, London, brexit
Jan Olsson, ordförande för Svenska Handelskammaren i Storbritannien. Foto: Deutsche Bank
Publicerad

London står stadigt som ett av världens finanscentrum. En färsk undersökning visar att en betydande majoritet av de svensk-brittiska finansföretagen fortsatt satsar sina kort på London. Det skriver Jan Olsson, ordförande för Svenska Handelskammaren i Storbritannien.

Realtid.se

 

 

Vi närmar oss ett år efter att det första handelsavtalet mellan Storbritannien och EU undertecknades – ett år där pandemin stått i fokus och en löpande krishantering slagit undan benen för marknaden. Trots att Storbritannien varit ett av de länder som drabbats hårt av pandemin har London visat sig motsåndskraftigt som internationellt finanscentrum. Global Financial Centres Index placerar London i topp över finanscenter globalt, på en andraplats efter New York, vilket visar att London klarat sig helskinnad genom såväl pandemin som det första skedet av EU-utträdet. Nästa skede medför troligtvis tydligare besked och stabilare mark, och med det, ett ökat självförtroende för bolag och företag som är aktiva i den brittiska huvudstaden.  

Annons

När Svenska Handelskammaren i Storbritannien frågade svensk-brittiska företag inom finansbraschen hur de påverkas av brexit, uppvisades ett samstämmigt framtidshopp. Nästan hälften av de tillfrågade erkände att utträdet påverkat dem till en hög eller mycket hög grad, men en betydande majoritet sade sig fortsätta satsa på en stark närvaro: 95 procent av de tillfrågade uppger att de ser en klar framtid i London, och 56 procent säger att de till och med kommer anställa mer personal till sin brittiska verksamhet under 2021. Detta visar att farhågor kring företags uttåg ur London, eller stora förflyttningar till europeiska motsvarigheter, inte verkar troliga inom den närmsta framtiden.  

Alltsedan Storbritianniens utträde ur EU har landets framtidsutsikter varit otydliga. Utan klara besked om hur en kommande relation mellan Storbritannien och omvärlden skulle se ut blev det svårt för näringslivet att planera långsiktigt. Medan internationella motsvarigheter som New York och Singapore växte sig allt starkare, stod den brittiska finansbranschen på spänn och stampade otåligt medan EU-representanter förhandlade med Theresa May, senare med Boris Johnson. När ett handelsavtal, efter många om och men, väl tagits fram innefattades inte finansbranschen.   

Men efter ett par skakiga år är ordningen på väg att återställas. En färsk undersökning av brittiska Lloyds Bank visar att det lokala finanscentrat har gott förtroende för såväl sin egen återhämtning som för framtiden. Undersökningen, som inkluderar hundra banker, kapitalförvaltare och försäkringsbolag, visar att mer än två tredjedelar ser London fortsatt i topp bland globala finanscentrum. Majoriteten av de tillfrågade menar att det största hotet mot Londons ställning är den stundande osäkerheten – ett problem som är högst reellt men också tillfälligt. Och även med en viss oenighet om när denna starka comeback kommer att synas, finns en samstämmighet kring att det är dit vi är på väg.  

Annons

Bortsett från all statistik om Londons framtid som finanscentrum, så är det nu en enorm dynamik som man skådar överallt i ’City of London’. Folkmängder har återvänt till sina arbetsplatser och det känns som en kreativ nystart. Överallt är det nya idéer och affärer som har tagit över från alla pessimistiska tankar. Ja, det är nu en känsla att London inte vill ge upp sin särställning på den internationella finansmarknaden. Man hör och ser igen folk som flyttar till London och etablerar sig i The City. 

Trots att London kan ha svajat till när både brexit och covid skakade om tillvaron, verkar staden ha återfått fattningen och stå stadigt kvar som Europas ledande finanscenter. Och även med en ökad konkurrens från finansstäder i såväl Europa som i USA och Asien, tyder allt på att framtiden för The City är både stark, stabil och, inte minst, självsäker.   

Jan Olsson
Ordförande för Svenska Handelskammaren i Storbritannien 

Annons
Annons