Orättvis kritik. När enskilda sparare uppmanas att investera i sådant som inte är lämpat för dem är problemet i huvudsak den som säljer – inte det som säljs. Det anser Fredrik Bonthron, kanslichef på Strukturerade Placeringar. Foto: Strukturerade Placerin
Orättvis kritik. När enskilda sparare uppmanas att investera i sådant som inte är lämpat för dem är problemet i huvudsak den som säljer – inte det som säljs. Det anser Fredrik Bonthron, kanslichef på Strukturerade Placeringar. Foto: Strukturerade Placeringar.
Finans

Strukturerade produkter bättre än sitt rykte

Kritiken mot strukturerade produkter är ofta orättvis och grundar sig på enstaka fall. Det anser Fredrik Bonthron, kanslichef på Strukturerade Placeringar i Sverige.

Publicerad 2019-09-19

I tider av nedgång på börsen, eller i perioder av allmänt ökad osäkerhet på de finansiella marknaderna, brukar intresset för placeringar som erbjuder andra avkastningsmöjligheter än aktier och indexfonder öka.

Ett sådant alternativ är strukturerade placeringar. Det har funnits i Sverige i mer än 30 år och har en bred kundbas som återkommer till sparformen gång på gång. Trots det har hela branschen de senaste åren fått orättvis kritik som grundar sig på enstaka fall.

Strukturerade placeringar är komplicerade, riskabla och dyra. Detta är budskap som återkommande har förmedlats de senaste åren av både journalister och företrädare för andra sparformer. Att strukturerade placeringar inte är lämpliga för vanliga sparare är också en vanligt förekommande kritik, som nyligen togs upp av disciplinnämnden för försäkringsdistribution.

Branschföreningen SPIS (strukturerande placeringar i Sverige) och våra medlemmar tar givetvis all kritik på allvar. SPIS granskar löpande innehållet i våra medlemmars marknadsföringsmaterial och vi arbetar ständigt med transparensen och tydlighet för att undvika situationer där sparare tycker att de har investerat i en produkt som inte motsvarar deras förväntningar.

Kunder ska aldrig uppmanas att placera pengar i sparformer som inte är ändamålsenliga för just dem. Det är tveklöst, och här är SPIS och de som kritiserar strukturerade placeringar rörande överens.

Men när enskilda sparare uppmanas att investera i sådant som inte är lämpat för dem är problemet i huvudsak den som säljer – inte det som säljs. Det finns enskilda aktier som inte passar vissa sparare, på samma sätt som det finns enskilda fonder och andra sparformer som inte passar vissa individer.

Det är inte detsamma som att inga aktier, inga fonder, eller inga strukturerade placeringar lämpar sig för sparare.

Kritiken mot strukturerade placeringar handlar ofta om enskilda kunder som förlorat pengar, eller som anser att man inte har informerats om riskerna eller utformningen av placeringen. Det har i enstaka fall även handlat om att privatkunder uppmuntrats att placera en allt för stor del av sitt kapital i en enskild placering eller enskild typ av placering. Ofta handlar det alltså just om hur en placering har sålts, snarare än om att produkten i sig anses ha varit felaktig.

När ska då en vanlig sparare välja en strukturerad placering? Det enkla svaret är att det beror på. Det beror på hur spararens portfölj i övrigt ser ut. Det beror på vilka preferenser spararen har när det kommer till avvägningen mellan risk, avkastning och exponering. Och det beror på vilken strukturerad placering vi talar om. För det finns många olika typer av strukturerade placeringar.

Strukturerade placeringar är ett samlingsnamn för en mängd olika typer av anpassningsbara placeringar med olika egenskaper, exponeringar och risk. Gemensamt för dem är att de kan skräddarsys så att sparare kan erbjudas placeringar utifrån deras egna preferenser när det kommer till avvägningen mellan risk och avkastning. Exempelvis finns produkter som är kopplade till aktiemarknaden, men som ger avkastning trots att börsen inte utvecklas positivt.

Det finns också kapitalskyddade varianter som ökar i värde med börsen, men som har ett skydd på nedsidan. På det här sättet har strukturerade placeringar möjligheter som saknas för andra investeringar och därför potentialen att fylla en mer naturlig roll som komplement i sparares investeringsportföljer.

Strukturerade placeringar är inte en obskyr avart av finansiellt instrument, utan en etablerad sparform i Sverige och internationellt. Marknadsvärdet för strukturerade placeringar i Sverige var i slutet av 2018 drygt 83 miljarder kronor. Det är en minskning jämfört med för ett par år sedan men ett stort antal initierade sparare återkommer regelbundet till strukturerade placeringar, särskilt i oroliga tider. En lång uppgång på börserna har inneburit att aktier och indexfonder har gått mycket bra över flera år, och bidragit till ett ifrågasättande av aktiv förvaltning och mer anpassningsbara placeringar.

I tider av nedgång på börsen, eller i perioder av allmänt ökad osäkerhet på de finansiella marknaderna brukar intresset för placeringar som erbjuder andra avkastningsmöjligheter öka. Då finns det förutsättningar för strukturerade placeringar att växa som sparform igen.

Fredrik Bonthron, kanslichef Strukturerade Placeringar i Sverige (en separat verksamhet inom Svenska Fondhandlareföreningen).

Så bidrar du till debatten

Vill du också skriva en debattartikel för publicering på Realtid? Skicka in ditt debattförslag som rör vårt bevakningsområde; kapitalmarknad, finansiering, strategiarbete och fondförvaltning till opinion@realtidmedia.se. Texten ska vara 3 500 tecken lång, inklusive blanksteg. Det går bra att skicka in färdiga texter eller idéer på ämnen du skulle vilja skriva om. Läs gärna vår guide om hur du skriver en debattartikel.

Platsannonser