Leo Sjökvist, affärsutvecklingschef, Sofi Fridland, vd, Just Arrived.
Leo Sjökvist, affärsutvecklingschef, Sofi Fridland, vd, Just Arrived. Foto: Just Arrived
Debatt

Större klyftor i arbetsmarknaden mellan inrikes- och utrikes födda – vi utmanar företagsledare att skapa jobbmöjligheter

Många inrikes födda svenskar får jobb genom tips från sina nätverk, men den stora utmaningen och problemet är att personer födda utomlands inte har lika väletablerade nätverk. Med vårt initiativ Reboot Sweden kommer tips i stället ifrån företagsledare som skapar jobbmöjligheter och nominerar nästa ledare som gör samma sak. Hittills i år har vi skapat över 250 jobbmöjligheter, skriver Leo Sjökvist och Sofi Fridland på Just Arrived.

Uppdaterad 2021-07-08
Publicerad 2021-07-08

Utrikes födda är överrepresenterade i statistiken bland de som är inskrivna som öppet arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Senaste året har arbetslösheten gått upp från 6,8 procent till 9,4 procent och Sverige har därmed den fjärde högsta arbetslösheten i EU (1). Genom ett nytt initiativ, som går under namnet Reboot Sweden, uppmanar vi företagsledare att utmana varandra och använda sina nätverk i syfte att generera 1 000 nya jobbmöjligheter under 2021 och med ett talangnätverk som i dagsläget består av över 30 000 personer är detta bara en början.

Andelen utomeuropeiskt födda personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen har ökat från cirka 10 procent i början av tjugohundratalet till att utgöra 47,8 procent under 2018 (2). Arbetslösheten bland utrikes födda var under 2020 18,8 procent. Som jämförelse var arbetslösheten bland inrikes födda vid samma tidpunkt endast 4,6 procent. En förklaring till varför arbetslösheten gått upp ytterligare under 2020 och 2021 härleds bland annat till coronakrisen (3). I samband med att Sverige öppnar upp igen efter pandemin vill vi påskynda återhämtningen bland utrikes födda.

"Arbetslösheten bland utrikes födda var under 2020 18,8 procent. Som jämförelse var arbetslösheten bland inrikes födda vid samma tidpunkt endast 4,6 procent."

Tipsrekrytering är en metod som bygger på att anställda på ett företag engagerar sitt befintliga nätverk för att tillsätta nya roller (4). En studie från 2006 klargjorde att 88 procent av arbetsgivare föredrar tipsrekrytering framför andra metoder i frågan var de hittar kandidater med högst kvalitet (5). Vi uppmanar företagsledare snarare än anställda att tipsa om jobbmöjligheter. Under post-pandemi behöver alla vara mer kreativa och våga tänka utanför vårt vanliga sätt att driva bolag. Detta gäller också för sättet och varifrån vi rekryterar, speciellt i branscher där det idag råder brist på personal, exempelvis inom restaurang, hotell- och resebolag som nu öppnar upp verksamheterna.

Slutligen vill vi understryka att arbete är en av de viktigaste faktorerna för att inkluderas i ett samhälle och här hoppas vi kunna skapa trygghet för många hundratals utrikes födda personer. Det som också känns värdefullt är att det var ett liknande initiativ som 2015 utgjorde grunden för Just Arrived. Uppdraget är att bromsa och vända en ohållbar utveckling som leder till att många utrikes födda står utanför arbetsmarknaden och pandemin har accelererat den utvecklingen. Nu uppmanar vi företagsledare och näringslivet att tillsammans skapa jobbmöjligheter för 1 000 personer och bidra till ett mer inkluderande Sverige.

Leo Sjökvist, affärsutvecklingschef på Just Arrived.

Referenser

1. https://www.europaportalen.se/2020/09/sverige-tredje-hogsta-arbetslosheten-i-eu (hämtad 2 juli 2021)

2. https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/integration/arbetsloshet-utrikes-fodda/ (hämtad 30 juni 2021)

3. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-arsmedeltal-2020/ (hämtad 2 juli 2021)

4 https://blog.talentech.com/sv/tipsrekrytering-ett-effektivt-satt-att-hitta-ratt-medarbetare (hämtad 1 juli 2021)

5 Booz et al., DirectEmployers Association Recruiting Trends Survey, 2006

Om Just Arrived

Just Arrived grundades 2015, i samband med den då rådande flyktingsituationen. Sedan dess har vi träffat tusentals individer som flyttat till Sverige av alla möjliga skäl och är i dag experter på att validera och matcha interkulturell talang med företag. Vi erbjuder rekryterings- och bemanningslösningar, föreläsningar om interkulturell mångfald samt stöd för arbetstillstånd.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in