Det flexibla arbetslivet är bara en försmak av digitaliseringens potential, anser Suzana Drakulic på Citrix. Foto: Citrix.
Det flexibla arbetslivet är bara en försmak av digitaliseringens potential, anser Suzana Drakulic på Citrix. Foto: Citrix.
Debatt

”Stor potential i samarbetet mellan människa och maskin”

Kommer robotar och artificiell intelligens ta över våra jobb och skapa massarbetslöshet? Nej, inte om företag anpassar sig med kompetensutveckling och investerar i sina anställdas kunskaper. Det skriver Suzana Drakulic, Sverigechef på molntjänstbolaget Citrix.

Uppdaterad 2020-06-30
Publicerad 2020-06-30

Automatisering innebär möjlighet till mer kvalificerade mänskliga arbetsuppgifter. Den stora potentialen ligger i samarbetet mellan människa och maskin med möjlighet att frigöra mycket tid och flexibilitet.

Detta rimmar väl med en undersökning som Citrix genomförde förra året bland små- och medelstora företag i Danmark med 10–50 anställda. Endast 21 procent av arbetsgivarna erbjuder flexibla arbetsvillkor. I en tid då tekniska lösningar för distansarbete och mobilitet existerar, kräver de flesta cheferna fortfarande att vi ska sitta i bilköer och stressa fram och tillbaka till förskolan för att åka till ett fysiskt kontor. Även om en del i dessa coronatider tvingas jobba hemifrån återstår det att se hur flexibla arbetsvillkoren blir när den värsta pandemin lagt sig.

Samtidigt säger unga människor i dag att de framförallt lockas av just flexibilitet, frihet och mobilitet hos en potentiell arbetsgivare. Framtidens arbetsplatser tar ansvar för sina anställda och deras familjeliv. Mindre stressade medarbetare har lägre sjukfrånvaro och högre produktivitet. Mer frihet kan och tillit till medarbetarna kan alltså ge bättre resultat på sista raden.

Det flexibla arbetslivet är bara en försmak av digitaliseringens potential och frågan kvarstår: Hur ska människorna fortsatt vara relevanta för arbetsmarknaden?

Det korta svaret är att företagsledare behöver investera mer i sina anställda, inte mindre. När okvalificerade arbetsuppgifter automatiseras kan det mänskliga arbetet stiga i graderna.

Men för att hantera skiftet smidigt krävs tre viktiga saker:

  1. Rekrytera medarbetare som är öppna och nyfikna på att lära sig nya saker. Intelligens och social kunskap i all ära, men anpassningsförmåga slår det mesta!
  2. Investera i utbildning, kompetensutveckling, det livslånga lärandet. Det är väl värt investeringen!
  3. Sluta se arbetet som en plats. Se det som en rörelse, ett värdeskapande flöde för individen, företaget och samhället.

Företagsledare bör se till att medarbetarna har den tekniska utrustningen för att kunna tillgodogöra sig all relevant information, samtidigt som arbetsplatser med moderna digitala verktyg också underlättar löpande kompetensutbildning.

Klart är att ny teknik omstöper företag, branscher, organisationer och samhällen. De nya sätten att jobba innebär att många blir oroliga: kommer jag att ha kvar mitt jobb om 10, 20 eller 30 år?

För 30 år sedan fanns inte internet som det ser ut idag. Ingen vet hur världen ser ut om 30 år, eller ens om tio år. Men med allt snabbare cykler för innovation och användande av ny teknik finns det skäl att tro att med rätt inställning, kompetensutveckling och en arbetsmiljö som tillåter lärande finns bättre förutsättningar än någonsin för företagande och sysselsättning.

Under de kommande åren väntas visserligen mycket manuellt och repetitivt arbete bli automatiserat och göras av robotar. En del uppgifter kommer att tas över av artificiell intelligens (AI). Enligt OECD kommer nära hälften av nuvarande jobb att påverkas av automation: 14 procent av jobben väntas bli helt automatiserade och ytterligare 32 procent väntas bli kraftigt omstöpta av den teknologiska utvecklingen.

En del oroar sig för att det i framtiden finns helautomatiserade fabriker där robotar helt tar över deras arbetsuppgifter och virtuella assistenter ersätter människor. Men ett mer realistiskt scenario är att människor jobbar sida vid sida med robotar och virtuella assistenter. Skälet är att digitalisering och teknologi tillåter mänskliga arbetsuppgifter att klättra i förädlingskedjan.

Automatisering ersätter enformiga, repetitiva arbetsuppgifter med AI och maskininlärning som kan utföra sökningar, göra beräkningar, ställa diagnoser och ge förslag till lösning på en bråkdel av tiden det tar en människa. Inom industri och logistik blir de manuella momenten allt färre när robotisering kompletteras med AI.

Men genom att välkomna den tekniska utvecklingen och satsa på människors utveckling, har framtidens arbetsliv stor potential att bli mycket ljusare än pessimisternas dystra bild. Det enda vi kan säga med säkerhet om framtidens arbetsmarknad är att det gäller att fortsätta ta till sig nya kunskaper och färdigheter.

Den historiska erfarenheten visar på att företag som kan anpassa sig efter marknadens förändringar och den tekniska utvecklingen har störst chans att överleva. Ingen vet exakt hur robotiseringen av framtidens arbetsmarknad kommer sluta men om företagsledare fortsätter att satsa på sina anställda kan synergier mellan robot och människa hittas. Båda behövs i den allt mer föränderliga och digitaliserade arbetsmarknaden.

Suzana Drakulic,
Sverigechef på molntjänstbolaget Citrix

Platsannonser

Logga in