Intelligent automation hjälper till att uppfylla ekonomifunktionens potential som en strategisk partner skriver Mattias Bolander på Workday på Realtid Debatt.
Intelligent automation hjälper till att uppfylla ekonomifunktionens potential som en strategisk partner skriver Mattias Bolander på Workday på Realtid Debatt.
Debatt

Så förbättrar maskininlärning ekonomifunktionen

För bara två år sedan uppgav de flesta ekonomichefer att Excel var den viktigaste kompetensen. Det håller snabbt på att ändras i takt med att fördelarna med automation och maskininlärning blir alltmer uppenbara, skriver Mattias Bolander på Workday på Realtids debattsida.

Uppdaterad 2019-07-01
Publicerad 2019-07-01

I en nyligen publicerad McKinseyundersökning uppger endast en av tio (13 procent) CFO:s och andra högt uppsatta företagsledare att deras finans- och ekonomiavdelningar använder automatiseringsteknik som Robotic Process Automation (RPA) och maskininlärning. Fem procent menade att avkastningen som digitalisering och automation genererat under de senaste 12 månaderna varit väsentlig, medan de allra flesta tycker att avkastningen varit "blygsam" eller "minimal". 

Trots att den siffran kan tyckas låg, kommer automatisering att påverka ekonomifunktionen i allt större utsträckning, och det kommer att spela en avgörande roll för att främja och stärka CFO:s positioner.

Vad automation betyder för det dagliga arbetet

Automation och maskininlärning kan vara en fantastisk kombination som möjliggör för ekonomi- och finanschefer att förbättra ekonomifunktionen – men framgången är avhängd på att rätt uppgifter automatiseras. Det första målet för en ekonomiavdelning bör vara att automatisera återkommande uppgifter som tar upp majoriteten av tiden. I en undersökning från Adaptive Insights uppgav två av fem finansiella ledare att chefers efterfrågan på snabbare insikter av högre kvalitet är den största drivkraften bakom automation inom deras organisationer.

Här är några områden där automatisering och maskininlärning kan omvandla ekonomifunktionen:

Förbättra finansiell planering och analys (FP&A)

Om vi tror att FP&A-rollen i framtiden främst kommer att handla om att leverera datastyrt beslutsstöd i realtid för verksamheter måste ekonomifunktionen givetvis omvandla sina processer för att möta detta. Automatisering är en central komponent i denna transformation. För två år sen svarade åtta av tio (78 procent) att Excelkompetensen var den viktigaste kompetensen i en årlig CFO Insights-undersökning – i årets undersökning var det endast fem procent som tycker detsamma. Automatiseringen driver den utvecklingen.

Automatiserade kontoavstämningar

Med hjälp av regler och mönster ger maskininlärning medarbetare möjlighet till ett stort antal kontoavstämningar, där de direkt kan se vilka problem som finns och korrigera problemen alternativt flagga för ingripande.

Smidigare bokslut

Maskininlärning är ett hett ämne inom ekonomi för att det förväntas göra mycket av det arbete som företag idag måste göra manuellt. Med allt fler kontoplaner börjar maskininlärning till exempel att utföra några av de kartläggningar och analyser som tidigare varit manuella, vilket hjälper företag att snabbare och mer effektivt göra sina bokslut. 

Levererar bättre analyser och insikter – snabbare 

Var fjärde (26 procent) organisation i en global CFO-studie sa att den främsta orsaken till att implementera automatisering i organisationen var möjligheten att få mer stöd för att kunna fatta strategiska beslut.

Intelligent automation hjälper till att uppfylla ekonomifunktionens verkliga potential som en strategisk partner, en potential som tyvärr ofta är begravd under ett berg av manuella processer. Genom automatisering kan vi komma undan den bördan, och istället få mer tid att hjälpa våra företag och organisationer på ett mer strategiskt och rådgivande sätt.

Av Mattias Bolander, Regional Director, Nordics and Baltics, Workday

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in