Victor Engelbrecht Dohlmann, Nordenchef Veeam
Med blockkedjeteknik är det möjligt att kringgå begränsningarna för datalagring som molnet eller fysiska servrar innebär, anser Victor Engelbrecht Dohlmann, Nordenchef på Veeam.
Debatt

Molnet är inte tillräckligt effektivt för datalagring

Företag kan bli mer flexibla, effektiva och dessutom spara pengar på datalagring genom ett utnyttja blockkedjetekniken. Lagringsföretaget Veeams Nordenchef Victor Engelbrecht Dohlmann ser framför sig en helt ny typ av marknadsplats för lagring.

Publicerad 2018-12-07

Blockkedjan, eller blockchain om du känner dig internationell, har en potential som når långt bortom virtuella valutor. Möjligheterna är väldokumenterade, med användarscenarion från landsöverskridande betalningar utan att blanda in banker, konstant översikt över varor för logistikföretag och ett bättre utbetalningssystem för royalties kring musik, bara för att nämna några.

Det är en teknik med många intressanta möjligheter, men blockkedjan besitter även fördelar som utgör en kritisk funktion för alla företag: datalagring. I dagsläget tänker vi ofta att lagring sköts på plats, i molnet eller inhyrt i ett datacenter. Men med blockkedjan finns möjligheten att skapa en säker, decentraliserad lagring – en marknadsplats för lagring.

Alla kan bidra med lagringsutrymme

Det är sällan du har exakt den mängd lagring du behöver vid ett givet tillfälle. Växande företag måste ofta investera i mer kapacitet, medan lagringsleverantörer har det motsatta problemet. De flesta datacenter (och de flesta småföretag och privatpersoner) har en viss mängd outnyttjad lagringskapacitet. I dagsläget är den kapaciteten i stort sett bortkastad, men genom en lagringsmarknadsplats får organisationer möjlighet att sälja och köpa överbliven kapacitet.

Ta elnätet som exempel. Elleverantörer köper och säljer kapacitet av varandra hela tiden för att kunna matcha tillgång och efterfrågan, både för att täcka upp tillkortakommanden och tjäna på överproduktion. Till en början sköttes detta i väldigt liten skala, men idag hanteras det på landsnivå. Slutkunden i sig har ingen aning om varifrån strömmen kommer, bara att lamporna lyser som de ska.

En marknadsplats för lagring skulle fungera efter exakt samma principer, med ett gemensamt lagringsnät där både kunder och leverantörer verkar på ett system byggt av blockkedjeteknik. Företag med överflödig kapacitet kan fungera som lagringsleverantörer för de med lokala lagringskrav. När det levererande företaget behöver utrymmet står blockkedjan för en sömlös överföring av kundernas data till den mest lämpliga platsen. Allt baserat på regler som prestanda, policy och serviceavtal. Det skulle innebära en ny, distribuerad, modell för lagring.

Molnet är för begränsat

Tanken med flexibel lagring är knappast ny och många använder redan molnet för att skala sin lagring upp och ner. Med tanke på det publika molnets storlek är det helt naturligt att ställa sig frågan varför en distribuerad modell skulle användas istället. Molntekniken har ett par viktiga begränsningar, inte minst när det gäller bandbredd och hastighet i allmänhet:

  • Det hyperskalbara molnet är användbart när bandbredd och prestanda inte är högsta prioritet. Men inte annars.
  • Molnleverantörer är inte immuna mot faktorer som strömavbrott eller illvilliga aktörer, något som kan ha stora konsekvenser för företagen.

I jämförelse ger en distribuerad lagringsmodell inga begränsningar när det gäller bandbredd. Företagen kommer aldrig få slut på utrymme, eftersom de hela tiden kan lägga till överflöd från närområdet. Det innebär att it-avdelningen inte längre behöver investera i lagring. Samtidigt kan företag med överflödig lagring tjäna pengar på den. Denna kommodifiering av diskutrymme, eller omvandlandet av diskutrymme till en mer lättrörlig handelsvara, kommer att göra företagets drift betydligt mer effektiv. Samtidigt innebär det en tydlig vinst i lagringsinvesteringarna.

Blockkedjan kommer att vara en grundläggande del av både säkerheten av den distribuerade modellen och marknadsplatsen självt. Blockkedjetekniken kan garantera att alla händelser loggas allt eftersom data segmenteras och distribueras över nätet. Kedjan kommer försäkra att inget händer utanför liggaren och skapa påverkan, vilket effektivt eliminerar alla blinda fläckar. Blockkedjan stödjer även ökad tillgänglighet genom att säkra att all lagring som tas tillbaka av leverantören leder till att data kopieras till en annan plats.

Slutligen kommer blockkedjan att innehålla bevis för att ett kontrakt finns uppsatt mellan ägaren av datan och leverantören av lagringen – och så klart att datan självt existerar. Genom tydliga bevis för transaktioner kan blockkedjan ta bort behovet för företag att spåra växlingar manuellt, vilket skapar förtroende och bekvämlighet för hela systemet.

En blockkedjebaserad marknadsplats för lagring är snabb, driftsäker och helt rätt i tiden för både användare och leverantörer. Tekniken finns redan på plats, nu handlar det bara om att våga ta steget till det nya sättet att se på lagring.

 

Victor Engelbrecht Dohlmann

Nordenchef Veeam

Platsannonser