FinansDebatt

Många företag kuggar på GDPR-provet

En stark kundupplevelse – baserad på ansvarsfull dataanvändning – är en av de viktigaste konkurrensfördelarna ett företag kan ha, skriver Magnus Lagerqvist på Pega.
Publicerad

Det är dags för företagen att ta sina kunder på allvar. Konsekvenserna av att inte göra det kommer snart bli alltför kännbara. Ett halvår in i GDPR kan vi konstatera att många företag kuggar provet på ansvarsfull dataanvändning, en både förvånande och oroväckande insikt, skriver Magnus Lagerqvist, Pega.

Nästan fem månader har gått sedan GDPR trädde i kraft. På förhand var frågetecknen många gällande hur den nya dataskyddsförordningen skulle komma att omsättas i praktiken. 

Klart stod att pressen skulle öka på företag att bevisa att de kan hantera (potentiella) kunders data på ett ansvarsfullt sätt, inte minst som en del av sin marknadsföring. Många och irrelevanta reklamutskick skulle snabbt kunna leda till krav från mottagarna på raderade data – och i förlängningen, i värsta fall, anmälningar hos Datainspektionen.

Hur väl anser då svenskarna att företagen lyckas med att bedriva relevant marknadsföring i dag?

Annons

En Sifo-undersökning som vi på Pega lät genomföra målar en bild som är lika mörk som den är tydlig.

Hela 84 procent av de tillfrågade i undersökningen anser att reklamutskicken de nås av i dag är irrelevanta. Snart ett halvår in i GDPR kan vi med andra ord konstatera att många företag kuggar provet på ansvarsfull dataanvändning, en både förvånande och oroväckande insikt.

Kanske fanns det hos vissa företag en föreställning om att få konsumenter faktiskt skulle använda sig av sina nya rättigheter? Bortsett från att detta vore ett slappt förhållningssätt är det bevisligen en farlig strategi.

Annons

Tidigare i höst framkom att Datainspektionen redan mottagit runt 1 100 anmälningar. I vår undersökning uppger dessutom 91 procent av de tillfrågade att de skulle kunna tänka sig att anmäla företag framöver.

Det är viktigt att komma ihåg att GDPR sammansmälter med en trend där en stark kundupplevelse – baserad på ansvarsfull dataanvändning – är en av de viktigaste konkurrensfördelarna ett företag kan ha.

Den som inte straffas för sitt slarv direkt av GDPR kommer så småningom med all sannolikhet att väljas bort till förmån för konkurrenter. I absolut bästa fall kommer den irrelevanta marknadsföringen ”bara” leda till att marknadsbudgeten slösas bort.

Annons

Det har blivit hög tid för företagen att ta sina kunder på allvar. Konsekvenserna av att inte göra det kommer snart bli alltför kännbara – oavsett om de är kopplade till GDPR eller tapp till konkurrenter.

Magnus Lagerqvist
Pega (Pegasystems)

Annons