Finans Debatt

Lösningen på samhällsproblemen idag är knappast höjda skatter

Johannes Nathell, Fria moderata studentförbundetJohannes Nathell, Fria moderata studentförbundet
Publicerad

Budskapet från Socialdemokraternas nya rapport är tydligt. Ansträngning, sparande och entreprenörskap ska bestraffas. Det skriver Johannes Nathell, skattepolitisk sekreterare för Fria moderata studentförbundet.

Realtid.se

 

Detta är en argumenterande text med avsikt att påverka. Åsikterna som förmedlas här är skribenten/skribenternas egna.

Socialdemokraterna presenterade nyligen en rapport med flera förslag på höjda skatter samt införandet av nya sådana. Bland annat vill de återinföra förmögenhetsskatten, strama åt beskattningen av delägare i fåmansföretag (3:12-reglerna) samt införa ett tak på sparande i så kallade investeringsparkonton. Budskapet är tydligt. Ansträngning, sparande och entreprenörskap ska bestraffas. 

Förmögenhetsskatten avskaffades 2007 då den orsakade en mängd problem. Bland annat var den krånglig att administrera samtidigt som den drev företagare, investeringar och jobb utomlands. Större delen av omvärlden har insett hur stor skadlig denna skatt är, och i EU är det idag endast ett av 27 medlemsländer som har kvar förmögenhetsskatten. Att Socialdemokraterna helt bortser från skälen till skattens avskaffande och att man nu vill återinföra den är oroande. Det kommer återigen leda till att företagare, investeringar och jobb flyr landet, vilket är allt annat än gynnsamt för Sverige.

Annons

Att strama åt 3:12-reglerna vore skadligt då de omfattar 450 000 företag och 474 000 delägare som tillsammans sysselsätter 1,5 miljoner anställda. De flesta företagen är små och medelstora företag som står för fyra av fem nya jobb som skapas. Att försämra 3:12-reglerna skickar en farlig signal till alla entreprenörer att villkoren för företagande blir mer osäkra och när som helst kan försämras. Det minskar benägenheten att ta risken och starta och driva företag. Givet det värde som entreprenörer skapar i form av ökad sysselsättning och tillväxt vore det ett väldigt dåligt förslag.   

”Att införa ett tak på sparande i investeringssparkonton (ISK) skulle skapa stor osäkerhet för alla småsparare och minska incitamenten att spara.”

Att införa ett tak på sparande i investeringssparkonton (ISK) skulle skapa stor osäkerhet för alla småsparare och minska incitamenten att spara. Det kommer drabba alla som avstår från att konsumera en del av sin inkomst för att investera i aktier och fonder med förhoppning att den i framtiden ska växa. Ofta finns målet om att i framtiden kunna köpa en bostad i eller en högre pension. Att dessa personer ska bestraffas för denna uppoffring är beklagligt.

Annons

Lösningen på samhällsproblemen idag är knappast höjda skatter. Därtill är Socialdemokraternas problembeskrivning av ojämlikheten minst sagt haltande. Faktum är att Sverige har en betydligt jämnare inkomstfördelning än de flesta andra länder inom OECD. Något som är viktigare än fördelningen av välståndet är hur värde faktiskt skapas. Ett första steg för att förbättra människors välstånd är genom fler arbetstillfällen för att fler ska få en inkomst att leva på. 

Det råder inte brist på samhällsproblem i Sverige idag. Vi ligger i EU-toppen när det gäller hög arbetslöshet och vi har ett stort och växande utanförskap. Enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv handlar det om motsvarande 800 000 personer med heltidstjänster som står utanför arbetsmarknaden och är beroende av bidrag för att kunna försörja sig. Detta beräknas kosta samhället drygt 270 miljarder om året. Dessa problem borde vara Socialdemokraternas högsta prioritering om man menar allvar med att man vill bekämpa ojämlikhet. Då krävs ökade drivkrafter för att anstränga sig och strukturreformer på arbetsmarknaden, inte fler skattehöjningar för de som sliter, sparar och investerar.       

Vårt välstånd skapas inte av politiker eller offentlig sektor utan av människor och det privata näringslivet. Därför behövs starka incitament för att människor ska våga spara en del av lönen eller ta risken att starta och och driva företag. Ansträngning, sparande och företagande ska belönas – inte bestraffas.

Annons

Johannes Nathell
Skattepolitisk sekreterare Fria moderata studentförbundet

Annons