Finans Debatt

Historiska data räcker inte för att ta bra beslut

Taggar i artikeln

Datahantering Datalagring
Publicerad

Framtiden syns inte backspegeln. Därför är det viktigt för svenska företagsledare ta kommando över sina beslut genom att se till att ni har tillgång till uppdaterad data. Det skriver Fredrik Ohlsen, CEO på Basefarm.

Trender baserade på hur marknaden utvecklats historiskt ligger inte sällan till grund för beslut om hur svenska företag ska agera framåt. Problemet med det är att gammal data inte längre är tillräckligt för kunna ta bra beslut. Kombinerat med det traditionellt svenska synsättet där ”alla” ska vara med och bestämma, skapas tyvärr en trögrörlig verksamhet som riskerar att göra svenska bolag mindre konkurrenskraftiga än i än de hittills varit.

Data om det förflutna är bara är en bråkdel av vad som krävs för att ta smarta beslut. I takt med att affärsprocesser blir allt mer sammankopplade med IT-processer måste företag och organisationer lära sig att fokusera och agera på vad som sker just nu. För att klara det måste företag se till att den snabba tekniska utvecklingen blir till en fördel snarare än ett hinder. Data för att ta bra beslut finns och när chefen har den enkelt tillgänglig kan han eller hon ta snabba beslut, utan att vara rädd att underlaget är fel eller bristfälligt.   

Vi måste vara ödmjuka inför den att närmast otroliga utvecklingen inom IT har medfört att det inte längre lönar sig att försöka förutspå framtiden. Utvecklingen går alldeles för fort för det. Istället gäller det att satsa stenhårt på att löpande och dag till dag utveckla sig inom de senaste teknologierna, oavsett om det gäller publika moln, AI, Big data eller andra delar av digitaliseringen. Här får IT-tjänsteleverantörer en viktig position och de måste kunna diskutera konkreta lösningar med kunden snarare än potentiella scenarier som sällan eller aldrig slår in.

Annons

Förenklat kan man säga att svenska företag måste bli bättre på att skapa en situation där de applicerar sin branschexpertis fullt ut genom att ta hjälp av de nya dörrar som kan öppnas med den senaste tekniken. Bakom de dörrarna finns lösningar som är direkt kopplade till att samla in, presentera och agera på information om hur deras marknad förändras från dag till dag. Inte nog med det – varje vecka sker hundratals förändringar och uppgraderingar i olika underliggande system. Då gäller det att ha stenkoll på hur dessa förändringar kan nyttjas fullt ut och hur de påverkar varandra ur ett operativt driftperspektiv. I värsta fall kraschar systemet på grund av att en eller flera applikationer inte länge kan samspela i ett helhetsystem. I bästa fall springer verksamheten ifrån konkurrenterna, genom att både agera utifrån ständiga förändringarna i marknaden och att se till att allt fungerar som det ska rent tekniskt. Vill du tillhöra de senare går det inte längre att basera verksamheten på utdaterad data och gårdagens teknik. Rådet till svenska företagsledare är därför att ta kommando över sina beslut genom att se till att ni har tillgång till ständigt uppdaterad data. Först då kan du som chef också ta snabbare och mer träffsäkra beslut, utan att vara orolig för att du inte har rätt underlag.  

Fredrik Ohlsen, CEO Basefarm

Annons