Finans Debatt

EQT:s manöver skadar förtroendet för aktiemarknaden

Taggar i artikeln

Alfa Laval Electrolux EQT Frida Bratt
Frida Bratt, Nordnet Frida Bratt, Nordnet
Publicerad

På bara en vecka har vi återigen sett flera prov på hur privatsparare missgynnas. Regelverk och avtal finns för att de behövs – men i veckan har vi sett att gränserna kan tänjas. Det skriver Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Realtid.se

EQT gjorde i veckan en helomvändning kring reglerna för delägarnas inlåsningsklausuler. 60 partner sålde därmed 63 miljoner aktier. Hälften av kapitalet dessa investerare får ut ska återinvesteras i EQT:s fonder. Att notera en aktie som sticker iväg för att sedan återinvestera likviden i de egna fonderna, får sägas vara en smart manöver. 

Marknaden verkade dessutom ta nyheten med ro, sett till aktiekursen. Ändå finns anledning att vara kritisk och att fundera kring vad det brutna avtalet till övriga aktieägare betyder på sikt. Det inlåsningsavtal som låg ingick teoretiskt i det beslutsunderlag nya aktieägare att tillgå vid beslut att köpa på hög nivå, eller att inte sälja av. 

Med manövern visar man dessutom privatsparare att avtal om lock-up inte alltid behöver gälla. Det skadar förtroendet för aktiemarknaden. Det sänds onekligen också en stark signal att det nu är läge att ”casha hem”. Mycket beror på hur aktiekursen utvecklas efter detta, då fler kritiska röster lär följa om aktien börjar falla. 

Annons

”Bolaget borde givetvis ha skickat ut en pressrelease till hela marknaden.”

Men under veckan har privatsparare också drabbats av den välbekanta företeelsen analytikermassage. 

Electrolux skickade i veckan ut information till analytiker om konsekvenser av komponentbristen. Som bekant är det inte tillåtet att lämna kurspåverkande information endast till analytiker och inte till allmänheten. Slutsatsen måste därmed bli att Electrolux ansett att den information man gav inte var kurspåverkande. 

Annons

Det är uppenbart för alla att komponentbristen är på var mans läppar och gör investerare nervösa. Det är knappast långsökt att informationen skulle kunna påverka kursen. Bolaget borde givetvis ha skickat ut en pressrelease till hela marknaden. 

Olyckligt för privatspararna blev det också efter Atlas Copcos digitala träff för analytiker i veckan, där ledningen uppenbarligen var tydliga med vissa problem i Kina. Aktien föll efter träffen.

Här blir problematiken med dessa analytikerträffar tydlig. För när ledning möter analytiker öga mot öga kan nyanser och nya formuleringar skönjas, även om ingen ny information i sak ges. Det är ofta det som blir svaret från bolag som får frågan om varför information som uppenbarligen var kurspåverkande inte delgavs hela marknaden; ”informationen var inte ny”. 

Annons

Och det stämmer i väldigt många fall. Men problem kan understrykas på ett annat sätt än vad som görs i text i ett pressmeddelande. Det kan tillkomma vissa formuleringar eller bara nya nyanser om ett problems allvar eller en framgångs storlek. Det här är nyanser och tolkningar privatsparare inte får, eftersom de inte delges det som ändå blir till specialinformation till en grupp utvalda. 

Gränsen mellan vad som blir till kurspåverkande information är med andra ord inte sällan hårfin. Ibland är den svår att bedöma för bolaget självt. 

Men bolagen bör också kunna bli mer transparenta med sin information till marknaden, och i högre utsträckning ge även mindre aktieägare möjlighet att delta på dragningar exempelvis via webbsändningar. Det handlar som sagt ofta inte om ny information som ges, men även privatsparare bör få samma hjälp som analytiker att tolka den information som finns. Med dagens teknik finns alla möjligheter till detta. 

Annars lär privatsparare fortsätta missgynnas på ett sätt som är både olyckligt och problematiskt.

Frida Bratt
Sparekonom, Nordnet

Annons