Annons

Annons

tim28.jpg

"Vi går från ett system där banker själva producerade alla tjänster till att de kommer vara del av ett ekosystem med flera aktörer i värdekedjan, där varje del är optimerad för sitt syfte." Det skriver Tim Sundberg från PA Consulting. Foto (montage): Pixabay/PA Consulting

"En massiv förändring av banklandskapet"

Modern teknik förändrar den europeiska bankmarknaden i grunden. Det är en massiv förändring av banklandskapet som vi bara sett början på. En halvering av personalstyrkan inom de svenska bankerna kan vara fullt realistiskt, skriver Tim Sundberg på PA Consulting.

Vi går nu från ett system där banker själva producerat alla tjänster till att i stället bli en del av ett ekosystem där flertalet aktörer samverkar i värdekedjan. Bankerna genomgår nu en omfattande och utmanande digital transformation.

De stora personalnedskärningarna vi nu ser hos några globala banker som Deutsche Bank och HSBC är i huvudsak baserade på förändringar i deras produktutbud och sker inom områden som är förknippade med verksamheter som innebär risk, så som trading, skapande av investeringsprodukter och komplexa finansieringslösningar.

Många banker skyr komplexitet då det oftast innebär svårkontrollerade risker. Flertalet nya regelverk gör inte bara det komplexa mer komplext. Marginalerna inom vissa verksamheter minskar också radikalt då transparensen trycker ner intäkterna samtidigt som kapital blir dyrare och investeringarna i affärs- och kontrollsystem ökar. De banker som inte har en position att kunna möta de nya förutsättningarna till en acceptabel avkastning kommer att behöva avveckla enheter som inte uppvisar en lönsam affärsmodell. Till skillnad mot tidigare är det inte längre bara finansiella risker som vägs in. Även operativa risker såsom regelefterlevnad och penningtvätt står i fokus. Det är det scenariot vi ser i några av de europeiska bankerna just nu.

Annons

Annons

Förutom drivkraften att minska komplexiteten så är nyttjande av modern teknologi samt möjligheten att tillhandahålla tjänster mellan aktörer och över landsgränser områden som håller på att förändra den europeiska bankmarknaden i grunden. Det är en massiv förändring av banklandskapet som vi bara sett början på.

Renodlingen inom bankvärlden är en utveckling som kommer att pågå under de närmaste åren. Det kommer också påverka svenska banker. På marknaden utvecklas aktörer som kan tillhandahålla standardiserade bastjänster med stora skalfördelar till ett väldigt lågt pris. Samtidigt utvecklas olika fintechinitiativ som genom bankernas distribution kan tillhandahålla spjutspetstjänster. Bankerna blir ett slags plattformsleverantör med varumärke, kapital och distribution som kommer kunna erbjuda avancerade och holistiska tjänster till ett konkurrenskraftigt pris med fortsatt bra lönsamhet. Vi går från ett system där banker själva producerade alla tjänster till att de kommer vara del av ett ekosystem med flera aktörer i värdekedjan, där varje del är optimerad för sitt syfte.

Vi har redan sett konsolideringar inom vissa områden för att uppnå skalfördelar på finansmarknaden där fondförvaltning är ett konkret exempel. Det är samma typ av konsolidering som värdepappersbolagen genomgick för 15-20 år sedan när aktiehandeln blev digital. Då tog det 10-15 år innan konsolideringen och globaliseringen på allvar tog fart, denna gång kommer det att gå betydligt snabbare.

På motsvarande sätt kommer de digitala investeringarna även denna gång att skilja agnarna från vetet med några få undantagna verksamhetsområden. En del aktörer saknar kapital medan andra inte har tillgång till de distributionskanaler som krävs för långsiktig tillväxt. Det som är en fördel för de traditionella bankerna i form av kapital är ofta en nackdel för fintechbolagen. De senare har däremot större erfarenhet av tjänstedesign i utvecklingen av kundnära digitala tjänster och är dessutom mer snabbfotade.

Men även yngre medarbetare står inför utmaningar som den pågående transformationen från analog verksamhet till en fullt digital miljö innebär. Det är en mycket stor skillnad, fråga bara de gamla börsmäklarna.

Under den pågående digitala transformationen så kommer bankerna att behöva öka resurserna; både för att serva den analoga affären och samtidigt utveckla den digitala. Problemet som många banker har är att hitta rätt kompetens som kombinerar verksamhet och affär med digital tjänsteutveckling i det nya ekosystemet. Vidare är bankernas belöningssystem och organisationer fortfarande i huvudsak anpassade för en analog affär och det gör förändringsresan långsammare och mer riskfylld.

Vid en utveckling där bankerna inte själva producerar alla tjänster kan en halvering av personalstyrkan inom de svenska bankerna vara fullt realistiskt och till det kommer kompetensväxling. Mycket kan genomföras med hjälp av naturlig avgång. Men även yngre medarbetare står inför utmaningar som den pågående transformationen från analog verksamhet till en fullt digital miljö innebär. Det är en mycket stor skillnad, fråga bara de gamla börsmäklarna.

I grunden gäller fortfarande: Compliance is a ticket to play, digital is the way to play. However, business is the reason to play! Det är inte regelverken eller tekniken som är den viktigaste drivkraften, det är och har alltid varit avkastningskraven.

Tim Sundberg
Expert inom financial services på PA Consulting

Så bidrar du till debatten

Vill du också skriva en debattartikel för publicering på Realtid? Skicka in ditt debattförslag som rör vårt bevakningsområde; kapitalmarknad, finansiering, strategiarbete och fondförvaltning till opinion@realtidmedia.se Texten ska vara 3 500 tecken lång, inklusive blanksteg. Det går bra att skicka in färdiga texter eller idéer på ämnen du skulle vilja skriva om. Läs gärna vår guide om hur du skriver en debattartike

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons