Debatt

Dramatisk ökning av bedrägerier – företag måste agera nu

Bland de många utmaningar som covid-19 har skapat för företag, har bedrägerier varit en av de mest utbredda. Det skriver Brett Beranek, VP & General Manager, Security and Biometrics på Nuance Communications.

Uppdaterad 2020-08-20
Publicerad 2020-08-20

De senaste månaderna har visat att bedrägerier inte minskar under en pandemi. Tvärtom har istället många bedragare utnyttjat läget och riktar sig specifikt till personer som är mest utsatta och minst skyddade - som exempelvis pensionärer. De senaste siffrorna visar att bedrägeriattacker har ökat med mellan 200 – 400 procent, beroende på bransch. I det rådande osäkerhetsklimatet är ingen immun.

Då de tidiga covid-19-relaterade utmaningarna mer var inriktade på att säkerställa företagens produktivitet blev skydd mot bedrägeri nedprioriterat. Det är viktigt att företagen nu stärker sina säkerhetssystem och använder sig av de senaste förebyggande verktygen - som biometriska teknologier - för att skydda sig själva från ekonomiska förluster, men också för att skydda sina mest utsatta kunder från exempelvis identitetsstöld.

Med den plötsliga storskaliga adoptionen av distansarbete upplever många företag oftare och mer sofistikerade attackstilar. Callcenter och kundserviceföretag är särskilt under press. Många hade liten eller ingen erfarenhet av att möjliggöra distansarbetsplatser och bedragare har inte varit sena med att använda detta till sin fördel, att testa för sårbarheter genom att direkt attackera medarbetare som arbetar hemifrån eller till och med låtsas vara medarbetare för att testa svagheter i verksamheten.

Dessutom ser många callcenter en enorm ökning av samtalsvolymer. Den ekonomiska nedgången har fått hotellverksamhet, rese- och semesterindustrin att gå på knäna och kunderna är bekymrade över sin ekonomiska situation. Man har många frågor och i en tid med social distansiering, vänder man sig till callcenter för svar. Banker i Irland vittnar om en ökning med 400 procent av samtal från personer som söker ekonomiskt stöd, varav ungefär 7 000 samtal per dag från kunder kring bolånerelaterade frågor.

Under de nuvarande omständigheterna kan det vara svårt för kundservice att hantera den stora volymen av samtal, samt skilja bedragare från verkliga kunder. Det är här biometrisk teknik kan göra skillnad.

Biometriska teknologier kan vara svaret för företag som försöker skydda både sina anställda och sina kunder mot bedragare, under den pågående pandemin men också därefter. Den mest avancerade tekniken kan även göra det möjligt för företag att identifiera personer över 65 år och prioritera dem, enbart baserat på deras röst.

Eftersom konsumenter i dag främst interagerar med företag på digitala kanaler riskerar äldre människor att bli offer för bedrägerier eftersom brottslingar utnyttjar de nuvarande omständigheterna för att få personlig information. I England och Wales finns en undersökning om att äldre personer utsätts för bedrägerier var fyrtionde sekund.

Medan bedragare alltmer övervinner traditionella autentiseringsformer, till exempel "engångslösenord" och PIN-koder, kan röstbiometri inte äventyras på samma sätt, detta på grund av att den mänskliga rösten är lika unik som ett fingeravtryck. Sofistikerade algoritmer kan användas för att analysera mer än 1 000 röstegenskaper för att inte bara validera en identitet utan också skydda mot hackare.

Ett annat skyddande skikt ovanpå röstbiometri är beteendebiometri. Denna mäter hur en individ interagerar med en enhet, hur de skriver, klickar och sveper eller till och med håller telefonen, för att ta reda på om de verkligen är den de utger sig för att vara.

Genom att automatiskt skilja mellan bedrägeriförsök och äkta samtal blir biometriska teknologier mycket viktiga för att skydda kunder som vill göra digitala transaktioner under en tid som denna. De hjälper också till att skydda distansarbetande kundservicemedarbetare, vanligtvis den svagaste länken i IT-säkerhets-kedjan, genom att förbättra interna säkerhetskontroller och verifiera medarbetarnas identitet. Detta hindrar bedragare från att stjäla en identitet för att få tillgång till ett företags konfidentiella information.

Även om många aspekter av covid-19 förblir osäkra, är en sak säker; det har förändrat affärslandskapet för alltid. Företag i alla former och storlekar har varit tvungna att anpassa sig för att överleva och som ett resultat har nya möjligheter och utmaningar dykt upp. Biometriska lösningar finns nu tillgängliga som ett viktigt vapen i kampen mot covid-19-relaterade bedrägerier.

Brett Beranek
VP & General Manager, Security and Biometrics på Nuance Communications

Platsannonser