SPP:s Shoka Åhrman (sparekonom), Staffan Hansén (vd) och Åsa Wallenberg (vd SPP Fonder.)
SPP:s Shoka Åhrman (sparekonom), Staffan Hansén (vd) och Åsa Wallenberg (vd SPP Fonder.)
Debatt

Därför är jämställdhet avgörande för oss som investerare

Inom både näringslivet och forskningssamfundet råder i stort sett konsensus om att jämställda företag är mer innovativa, inkluderande, och bättre rustade att möta framtiden. Därför är det förvånande att många svenska storbolag fortfarande missar möjligheten att bygga mer jämställda bolagsstyrelser. Det skriver SPP:s Shoka Åhrman (sparekonom), Staffan Hansén (vd) och Åsa Wallenberg (vd SPP Fonder.)

 

Uppdaterad 2021-03-15
Publicerad 2021-03-15

Detta är en argumenterande text med avsikt att påverka. Åsikterna som förmedlas här är skribenten/skribenternas egna.

Jämställdhet i näringslivet handlar inte om att ticka boxar, utan om att bygga livskraftiga och dynamiska företag med en kultur som vilar på en stark värdegrund.  För oss som investerare är jämställdhet en självklar parameter när vi utvärderar bolag som vi vill investera i.

Enligt Gender Equality Index 2020 ligger Sverige i topp i EU gällande jämställdhet. Men när vi på SPP genomförde en kartläggning av de 25 största bolagen på Stockholmsbörsen hade de i snitt 37 procent kvinnliga styrelseledamöter. Endast tre av styrelserna hade kvinnlig ordförande. Även om vi kan slå oss på bröstet i en global jämförelse, så finns all orsak att fortsätta med jämställdhetsarbetet. Inte för att ticka boxar, utan för att bygga sunda, dynamiska och livskraftiga företag.

McKinsey har kunnat visa att jämställda företag har 35 procent större sannolikhet att prestera bättre än genomsnittet i sin bransch. Rapporter från OECD, EY, MSCI och RobeccoSam visar på ett starkt samband mellan jämställdhet och resultatskapande i företagen.

Jämställda företag har även lättare att locka och behålla arbetskraft. Många söker sig till företag som man kan dela värderingar med, och som står upp för det man tror på. Företag med en inkluderande företagskultur bygger engagerade och lojala medarbetare. Företag som lever som de lär skapar ambassadörer bland sina medarbetare, och ingen marknadsföring slår stolta medarbetare som pratar gott om sin arbetsgivare till familj och vänner – och som i sin tur för ordet vidare. Jämställda företag är helt enkelt mer attraktiva arbetsgivare.

Sammantaget är jämställdhet en självklar parameter när vi på SPP utvärderar bolag för våra investeringar. Och vi är inte ensamma, utan allt fler investerare agerar. Företagens ägare, styrelser och ledare har all anledning att ta notis och se över hur jämställt företaget de facto är på olika nivåer. Har företaget gjort reella förflyttningar de senaste åren, och har det ambitiösa mål och planer för att nå målen?

Till den som är skeptisk – vänd på myntet. Har ett homogent gäng medelålders vita män i en styrelse eller ledning kompletterande perspektiv, eller förståelse för kundbeteenden i alla målgrupper som speglar mångfalden i det svenska samhället? Mångfald är de facto bredare än jämställdhet. Ett företag vars medarbetare speglar mångfalden i samhället förstår även de varierande behoven i samhället. Och den insikten skapar reella affärsfördelar.

Jämställdhet attraherar både arbetskraft och investerare. Rekryteringar handlar om att lägga ett pussel snarare än att fylla en ledig stol. En stark helhet vinner över summan av delarna - ’laget före jaget’ som det heter. Vägen till jämställdhet kan kännas lång och krokig för många företag. Men den vägen måste vandras, även om den kan kräva en del uppoffringar. Inte för att ticka boxar, utan för att bygga livskraftiga och dynamiska företag som är redo att möta framtiden.

Shoka Åhrman
Sparekonom SPP

Staffan Hansén
Vd SPP

Åsa Wallenberg
Vd SPP Fonder


 

Platsannonser

Logga in