FinansDebatt

Därför är investmentbolag bättre än aktiefonder

Alexander Gustafsson, NordnetAlexander Gustafsson, Nordnet
Alexander Gustafsson, Nordnet
Publicerad

Aktiefonder och investmentbolag jämförs ofta av investerare. Nordnets investeringscoach Alexander Gustafsson har undersökt vilken sparform som fungerar bäst.

Investmentbolag och aktiefonder har mer gemensamt än vad som skiljer dem åt. Du som investerare får en samling av tillgångar, vilket ger dig riskspridning. Det finns en avgift förknippad med att köpa detta färdiga paket av tillgångar. I fonder tas avgiften ut i form av förvaltningsavgift, i investmentbolag har man kostnader i resultaträkningen i form av personal och dylikt, vilket sänker resultatet. Tillgångarna förvaltas av ett team och det lämpar sig att spara på lång sikt.

Skillnaderna är som bekant att investmentbolagets aktier köper du över börsen medans fonder direktsparar du i. Båda handlar du via din bank. Poängen är att du vill ha en bra riskspridning för att generera en god avkastning på ditt sparande. Frågan är vilken av dessa sparformer som har gett bäst avkastning.

Jag har valt att undersöka kategorierna mot varandra. Investmentbolag representeras av aktieindexet SIXRXFIIF, vilket består av samtliga svenska investmentbolag. 
Aktiefonder representeras av Morningstars genomsnittliga avkastningen för samtliga aktiefonder i Sverige. Observera att det är aktiefonder på svenska marknaden, som har exponering mot såväl svenska aktier som utländska aktier. Investmentbolagen är tillgängliga på svenska börsen men många av de underliggande bolagen har försäljning i såväl Sverige som utomlands.

Annons

Det finns totalt omkring 2 500 aktiefonder i Sverige och dessa utgör kategorin Aktiefonder. Det finns 16 stycken investmentbolag i det index som utgör kategorin Investmentbolag.

Investmentbolagsindexet har data tillbaka till mitten 2010 så undersökningsperioden är från start 2011 till slutet 2018.

Mätt på helårsavkastning så är investmentbolag bäst fyra av de senaste åtta åren. Det är åren 2012, 2013, 2015 och 2018. 
Aktiefonder vinner åren 2011, 2014, 2016, 2017. 
Tabellen visar även hur svenska börsen har presterat i form av indexet SIXRX.

Annons

Skarmavbild_2019-02-18_kl._20.25.59.png

Antalet år med bäst avkastning är jämnt mellan investmentbolagen och aktiefonderna. Båda har haft fyra år med högst avkastning för hela kategorin under de senaste åtta åren. Vid närmare anblick går det notera att de år som investmentbolagen vinner så har de haft en betydande avkastning, vilket gör att slutavkastningen över hela tidsperioden är betydligt högre. Under denna undersökningsperiod har Investmentbolag som kategori gett 155 procent avkastning. Börsen har genererat 85 procent och Aktiefonder som kategori gått upp med 70 procent.

Det är spridda skurar i vilka investmentbolag som presterat bäst. Avkastningen i tabellen ovan är inklusive utdelning återinvesterat de senaste fem åren. Bure Equity är det investmentbolag som gett bäst avkastning med hela 390 procent. ”Sämst” av de fem bästa är Lundbergföretagen som har lite mer än dubblerat pengarna under denna tidsperiod.

Annons

I listan över de fem bästa fonder så finns det ingen som är lika bra som Bure Equity. Den bästa fonden är Swedbank Robur Ny Teknik som senaste fem åren gett omkring 250 procent avkastning.  Vid närmare anblick så ser du att samtliga av de fem bästa fonderna senaste året är Teknikfonder då detta varit den sektor på global nivå som gått bäst. 

Skarmavbild_2019-02-18_kl._20.26.10.png

 

Skarmavbild_2019-02-18_kl._20.26.23.png

Skarmavbild_2019-02-18_kl._20.26.34.png

Undersökningen bekräftar bilden av att aktiefonder går sämre än index som helhet. Det är inte helt förvånande då det finns en avgift förknippat med att äga fonder. Denna ”underavkastning” hoppas man som sparare ska kompenseras genom att fonden är aktiv och placerar bättre än börsen. Annars väljer man en indexfond som har låg avgift och ger en avkastning i linje med börsen.

I kategorin aktiefonder som helhet finns det alldeles för många fonder som underpresterar, vilket gör att gruppen som helhet underpresterar mot börsen. 
Med det sagt finns det en hel del fonder som överpresterar, så det vill till att fondspararen läser på och jämför innan du investerar. Samtliga av de fem bästa fonderna var lika bra eller bättre än de fyra bästa investmentbolagen. Det säger en hel del om att fonder kan vara minst lika bra som investmentbolag. Det ställer dock större krav på dig som investerare att navigera rätt bland de 2 500 fonder som finns. 

För en nybörjare inom aktiesparande är det ett klokt alternativ att börja med investmentbolag eftersom de bjuder på en god riskspridning. Att investera i en korg av investmentbolag är ett bra alternativ för den som vill ha en god riskspridning.

Alexander Gustafsson
Investeringscoach Nordnet

Annons