"Sverige utmärker sig internationellt genom att helt sakna incitament för eget pensionssparande. Enligt jämförande studier är det bara i Argentina som sämre förutsättningar finns för eget sparande till pensionen." Det skriver Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia. Foto: Skandia
Debatt

Dags att återinföra subventionerat pensionssparande

"För att fler ska få mer att leva på i framtiden är det hög tid att det blir lättare att spara till sin pension i Sverige." Det skriver Skandias pensionsekonom Mattias Munter.

Uppdaterad 2020-02-28
Publicerad 2020-02-28

I politikernas renovering av pensionssystemet har det egna sparandet helt tappats bort. 

En klar majoritet, eller nära 6 av 10 av de tillfrågade i en färsk Novus-undersökning, anser att skattehöjningar på sparande i investeringssparkonton är fel väg att gå. Fler än hälften svarar samtidigt att de skulle utöka sitt pensionssparande eller börja pensionsspara om det blev mer fördelaktigt skattemässigt.

Svenskarna vill ha en bra pension och vill inte förändra sin livssituation drastiskt när det är dags för pensionering. Det innebär att många behöver ett eget pensionssparande. Men eftersom det saknas skattemässiga incitament för ett eget pensionssparande är det alltför få som sparar tillräckligt.

Jämställdheten går framåt men även om trenden med minskat lönegap fortsätter kommer män och kvinnors pensioner att vara jämställda först kring nästa sekelskifte.

I den nya rapporten ”Lika arbete – olika pension” belyser Skandia effekterna av löneskillnader på de framtida pensionerna. I rapporten används de löneskillnader som återstår om man bortser ifrån yrkesval, sektorskillnader, ålder och utbildningsnivå. Dessa löneskillnader genererar olika pensioner för morgondagens pensionärer.

Det handlar genomgående om hundratusentals kronor mindre i framtida pensionskapital för den kvinna som idag är mitt i arbetslivet. En kvinnlig arkitekt kan till exempel förvänta sig omkring 340 000 kronor mindre i pensionskapital än en manlig arkitekt i samma ålder, ifall utvecklingen mot jämställda löner stannar av.

Om utvecklingen mot jämställda löner fortsätter i samma takt kommer skillnaden i pensionskapital att vara 230 000 kronor vid deras pensionering.

Mindre löneskillnader idag blir stora pensionsskillnader längre fram. Att jobba fler år och gärna heltid vet vi ger stora effekter på pensionen. Det här behöver man prata om inom familjen när någon går ner i arbetstid för att få ihop livspusslet och se till att kompensera denne genom ett extra sparande till pensionen.

Vidare visar vår rapport att en kvinnlig jurist behöver spara drygt 1 000 kronor mer i månaden än sin manliga kollega för att nå samma pension i framtiden om lönegapet förblir på samma nivå. Om trenden mot jämställda löner fortsätter i samma takt så handlar det ändå om cirka 500 kronor mer per månad. 

Sverige utmärker sig internationellt genom att helt sakna incitament för eget pensionssparande. Enligt jämförande studier är det bara i Argentina som sämre förutsättningar finns för eget sparande till pensionen. 

Enligt en färsk undersökning som Skandia beställt av Novus visar också att tre av fyra svenskar skulle använda sig av en subventionerad sparform – om politikerna införde en sådan.

Vårt förslag som vi kallar Allemanspension är ett brett folksparande med tydligt pensionssyfte – ett förslag som på sikt gynnar både individerna och samhället. 

Kapitalet beskattas på samma sätt som tjänstepensioner och pensionsförsäkringar. 2020 bli 0,075 procent – en femtedel av den nuvarande skatten på sparande i ISK, 0,375 procent.

Spararna får tillgång till en skattemässigt gynnad sparform, under förutsättning att det är ett långsiktigt sparande som öronmärks för pensionssparande och inte kan tas ut i förtid.

Det här är ett viktigt verktyg för att kompensera för olika livsval som påverkar pensionen. Nu är det hög tid att en sparform vikt för pensioner återinförs i Sverige.

Regeringen har försiktigt gläntat på dörren för det,  men nu behövs en konkret utredning för att få den nya sparformen på plats.

Mattias Munter
Pensionsekonom, Skandia

Platsannonser