PWC:s nya partner från och med 1 juli 2021
PWC:s nya partner från och med 1 juli 2021: Niklas Karnros, Anna Lindén, Gustaf Levander, Sandra Lindvall Erik Nilsson, Sofia Lönnkvist, Nils Thunberg, Siamak Tahmoresnia
Revision

De blir nya partner på PwC

Den 1 juli väljs åtta nya partner in i PwC Sveriges delägarkrets, varav sex inom rådgivning och två inom revision.

Uppdaterad 2021-07-08
Publicerad 2021-07-01

PwC Sverige utökar sin delägarkrets med åtta nya partner från och med 1 juli. 

– Vi hjälper våra kunder med förtroende och lösningar på komplexa affärsutmaningar genom att utnyttja ny teknik och samverkan mellan våra specialister. Jag är mycket glad över att välkomna våra nya partners från 1 juli, som är väldigt viktiga personer i detta arbete, kommenterar PwC Sveriges ordförande Peter Nyllinge, i en skriftlig kommentar.

Här är de som valts som partner från och med 1 juli 2021:

Advisory

Niklas Karnros;

Anna Lindén; 

Gustaf Levander;

Sofia Lönnkvist;

Nils Thunberg;

Siamak Tahmoresnia;

Assurance

Sandra Lindvall;

Erik Nilsson.

Platsannonser

Logga in