FinansNyhet

Danske Bank och Amarant Mining nära en uppgörelse

Publicerad

(UPPDATERAD) Konkursförhandlingen skjuts upp. Amarant Mining och Danske Bank når en överenskommelse. Men ytterligare ett hot lurar mot bolagets fortlevnad.

Sara Johansson

Efter en tids sökande har domstolen lyckats delge företrädarna för Amarant Mining som hotades med konkurs. Det är Danske Bank som kräver återbetalning av en skuld om cirka 10.885.448,94 kronor efter ett borgensåtagande i samband med KMW-konkursen. Nu har dock parterna inlett förhandlingar om en betalningsplan, enligt ett domstolsprotokoll. Dock är detta inte det enda hotar bolagets fortlevnad.

Bolagsverket väntar nämligen på årsrapport för räkenskapsåret 2016 och har skickat ut ett föreläggande mot Amarant Mining som nu har till den 5 februari på sig att lämna in årsrapporten. Lämnas denna inte in senast denna dag beslutar myndigheten om en likvidation och tillsätter en likvidator som i sin tur senare kan vända sig till domstolen med konkursansökan.

Tvisten mellan Danske Bank och Mineral Invest ser dock ut att lösa sig. Av protokollet framgår det att Danske Bank, via sin företrädare, uppger att parterna träffat en överenskommelse om betalningsplan och att motparten har begärt att konkursförhandlingen ska skjutas upp, vilket Danske Bank har accepterat.

Annons

Amarant Minings styrelseledamot Peter Lindh som är med på förhandlingen, som ensam företrädare för Amarant Mining, begär om uppskov med konkursfrågande avgörande i fyra veckor. Domstolen ber även om en fullmakt från bolaget att Peter Lindh kan föra dess talan i konkursärendet.

Domstolen beslutar att en konkursförhandling ska äga rum den 12 februari.

Skulden uppkom då Amarant Mining (då vid namnet GKL Growth Capital AB) lämnade en obegränsad borgensförbindelse för KMW Energi AB, underskriven av Lars Guldstrand och Peter Lindh. Detta bolag försattes sedemera i konkurs i början av 2014. Vid konkursen hade Danske Bank fordringar på KMW uppgående 11,8 miljoner kronor och vid konkursen fick banken endast en utdelning om drygt 800.000 kronor. 

Annons

Banken och Amarant Mining träffade en överenskommelse i början av 2016 bland annat med en beloppsbegränsning som betydde att Amarant mining skulle betala 7,5 miljoner kronor av skulden, som följdes av en betalningsplan, vilken skrevs under av Johan Ulander (som vid den tiden var firmatecknare av Amarant Mining) och Peter Lindh. Amarant Mining misslyckades dock att fullfölja denna.

På grund av det misslyckade borgesåtagandet och den försenade betalningen uppmanas Amarant i ett skuldebrev från oktober 2017 att betala hela kapitalskulden som återstår efter två inbetalningar om cirka 8,7 miljoner kronor samt en ränta om cirka 2,1 miljoner kronor. Då detta inte betalades gick Danske bank alltså vidare till Stockholms tingsrätt.

Annons