Dan Olofsson
"Jag tycker inte det är så konstigt eftersom ingen vet vad som är fair value. Det hänger på hur många anläggningar som kommer att byggas och avkastningen på dessa. Det får framtiden utvisa," skriver Dan Olofsson i ett mejl till Realtid. Foto: Sigma
Granskning

Dan O:s aktieklipp - småsparare betalade 40 gånger mer

Finansmannen och IT-miljardären Dan Olofsson betalade drygt 1 krona styck för sina aktier i noteringsaktuella Cindrigo. Samtidigt sålde storägare med koppling till styrelsen ut egna aktier till ett pris som var 40 gånger högre.

Uppdaterad 2020-10-30
Publicerad 2020-09-17

Dan Olofssons holdingbolag Danir är nära ett superklipp tack vare köpet aktier av i sopförbränningsföretaget Cindrigo. Danir har varit bolagets viktigaste finansiär de senaste åren och har gått in med pengar både vid emissioner och i konvertibler som senare bytts till aktier.

Dessa transaktioner pågick under hösten 2018 och under hela 2019. Idag är Danir Cindrigos största ägare med 37 procent av aktierna. Totalt har Dan Olofsson köpt drygt 54 miljoner aktier till ett genomsnittligt pris om 0,15 dollar, motsvarande 1,34 kronor i till dagens växlingskurs. Det betyder att han betalat totalt motsvarande 73 miljoner kronor för en dryg tredjedel av bolaget.

73 miljoner kronor kan jämföras med det värde som Dan Olofssons innehav får om det omvända förvärvet av Challenger Acquisition genomförs och aktien noteras på Londonbörsen. Erbjudandet om 1,09 pund per aktie ger Cindrigo ett värde på knappt 2 miljarder kronor vilket skulle innebära ett värde på Olofssons aktier om cirka 740 miljoner kronor.

Sämre ser det ut för de privatpersoner som lockats att köpa aktier före noteringen, något som Realtid rapporterat om tidigare.

Flera storägare, däribland Peter Lindh som gick in i Cindrigos styrelse i juli 2019, har enligt Realtids granskning sålt egna aktier till priser mellan 40 och 55,50 kronor per aktie under 2019 och 2020. Det sistnämnda priset indikerar en värdering på drygt 8 miljarder. Peter Lindh uppger att han enbart har sålt aktier innan han gick in i styrelsen.

Det innebär dels att småsparare betalat fyra gånger mer än vad bolaget värderas utifrån den pågående affären, dels att småsparare betalat 40 gånger mer än största ägaren Dan Olofsson.

Men att aktier sålts på mycket olika prisnivåer – under samma period – tycker Dan Olofsson inte är något konstigt.

– Jag tycker inte det är så konstigt eftersom ingen vet vad som är fair value. Det hänger på hur många anläggningar som kommer att byggas och avkastningen på dessa. Det får framtiden utvisa. Alltså kan ett utfall om ett antal år bli såväl högre som lägre än de priser det gjorts transaktioner på, skriver Dan Olofsson i ett mejl till Realtid och fortsätter:

– Det står fritt mellan aktieägare att hitta ett pris de överenskommer om. Det är en fri marknad och inget bolaget har något att göra med. Vilka argument som något litet finansbolag använder får stå för dem.

Men Dan Olofsson har definitivt haft ett rejält informationsövertag gentemot småspararna som betalat 40 gånger mer. Och enligt Realtids granskning har försäljningen av storägares aktier inte skett med öppna kort.

I vissa fall har det inte getts några klara besked huruvida det handlat om nyemitterade eller redan existerande aktier. Ofta har det påståtts att det rör sig om en ägarspridning, vilket indirekt skulle betyda att försäljningen skett på uppdrag av bolaget Cindrigo. En analys som haussar bolaget och som betalats av Cindrigo har använts som säljmaterial vilket förstärker känslan av att det rör sig om en nyemission.

En privatperson som blev erbjuden att köpa aktier i somras av telemarketingföretaget Finanspro, som på hemsidan presenterar sig som ett corporate financebolag, berättar för Realtid att försäljningen också varit aggressiv.

– Säljaren från Finanspro var mycket påstridig och lockade med att bolaget var klart för börsnotering men att en ägarspridning var nödvändig. Detta skulle medföra en unik möjlighet att erhålla aktier till 30 procent lägre pris än dagens värde och en hävstång på ytterligare 100 procent direkt vid listning, berättar den tilltänkta investeraren.

Att Danir är storägare lyftes fram som något positivt i Finanspros säljmaterial. Samtidigt ska Finanspros representant ha mörkat att det finns ett utförligt prospekt publicerat i Kanada där det bland annat framgår att Danir tecknat sig för en betydligt lägre kurs i de senaste emissionerna.

Att flera ägare – varav åtminstone en av dem numera sitter i styrelsen – har sålt aktier till relativt sett mycket höga priser och under förespegling att bolaget initierat försäljningen, är inte bolagets problem säger Cindrigos ordförande Jörgen Andersson.

Men nu är det bland annat en styrelsemedlem, Peter Lindh, som är inblandad?
– Det får du faktiskt prata med Peter Lindh om.

Av säljmaterialet verkar det som om aktieförsäljningar görs på Cindrigos uppdrag. Och det ser inte bra ut.
– Det är slutsatser som du drar. De som säljer aktier har att svara för de affärer som de har gjort. Och det är inget som bolaget lägger sig i.

Men det här är en del av bolaget. Peter Lindh sitter i styrelsen?
– Och jag kan inte gå i god för vad andra gör.

Men du är bolagets ordförande.
– Jag är ingen förmyndare för aktieägare.

Platsannonser

Logga in